Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Innhold

ITB Brukerforum blir utsatt til høsten

Grunnet usikkerheten rundt «gjennomåpningen» av Norge har ITB Brukerforum valgt å utsette planlagte samlinger i fem byer denne våren på grunn av koronautbruddet. Nå planlegges høstens programmer i stedet.

TB Brukerforum i fem byer arrangeres av Integra i samarbeid med Grønn Byggallianse.

Til ITB Brukerforum inviteres sentrale byggeiere, rådgivere og Integra-medlemmer regelmessig til frokostseminar om digitalisering, teknologi og gjennomføringsmodeller. På møtene får du høre om byggeprosjekter, om metodene for suksess, men også diskusjoner om hvorfor det av og til ikke går helt som forventet. Normalt gjennomføres møtene 2 ganger årlig – i Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo og i en av Østfold byene. I 2020 er Ålesund også tiltenkt et arrangement.

– Vi er godt fornøyd med oppslutningen som har økt gjennom årene med nye deltakere hver gang. Vi samler rundt 200 deltagere på hvert arrangement og høsten 2019 passerte vi 50 unike møter siden 2012, forteller Arne Eggen i Integra.

– Vi får tilbakemeldinger på at mer dialog i hele verdikjeden er avgjørende for forbedring. Alle aktørene har noe å gå på, blant annet at tilbudsgrunnlaget må bli bedre, rådgivingen må bli bedre og leveransene, testingen og ferdigstillelsen må bli bedre, sier Eggen.

– De tekniske konseptene må tilrettelegges for teknisk drift «de neste 40 år», er også noe deltakerne er opptatt av, legger han til.

Han påpeker at de norske standardene NS 3935 ITB, NS 6450 idriftsetting og prøvedrift, NS 6460 drift og NS 3420 YB beskrivelsestekster for bygningsautomatisering og sikkerhet har og vil bidra til bedre installasjoner og funksjoner.

Følg gjerne med på våre nettsider i ukene som kommer samt Facebook og LinkedIn som oppdateres jevnlig med nyheter.