Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Nelfo-gjennomslag for å dele kontrakter

- Dette er et spesielt viktig gjennomslag i den krevende tiden vi er inne i, sier Vigdis Sværen, daglig leder i Integra og fagsjef i i Nelfo. Nå vil næringsminister Iselin Nybø gjøre det lettere for små bedrifter å vinne offentlige kontrakter.

Denne uken varslet næringsminister Iselin Nybø at hun vil be offentlige byggherrer om å dele opp store kontrakter, slik at flere kan konkurrere om dem. Hvert år kjøper det offentlige tjenester for mer enn 500 milliarder kroner.

- Vi har fått gjennomslag. Dette er i tråd med vårt innspill til Transport og kommunikasjonskomiteen i mars i forbindelse med en høring om saken, sier Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk i Nelfo og daglig leder i Integra.

De siste årene har utviklingen gått i feil retning. Entreprisekontrakter utlyst av offentlige byggherrer er blitt stadig større. Dette har hindret mange av Integras og Nelfos medlemsbedrifter fra å delta i konkurransen. Nå ber næringsministeren offentlige byggherrer om å følge regelverket og dele opp kontraktene.

Offentlige milliardinvesteringer i bygninger, vei- og jernbaneanlegg kan redde mange arbeidsplasser lokalt og regionalt.

- Men det forutsetter at alle får delta i konkurransen, sier Vigdis Sværen.