Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Videreutdanning i bygningsautomasjon

Integra og Nelfo samarbeider med OsloMet om å tilby et spennende videreutdanningstilbud i bygningsautomasjon.

Med finansiering fra bransjeprogrammet for elektrifisering, tilbys nå et spennende utdanningstilbud fra OsloMet. Finansiering fra bransjeprogrammet gjør at det ikke er deltakeravgift, men alle studenter i Norge må betale semesteravgift i henhold til lov om Studentsamskipnader.

Send søknad om opptak via OsloMet sitt søkesystem. 

Kurset er åpent for alle, men vi oppfordrer spesielt permitterte ingeniører om å vurdere tilbudet. Nye regler under Koronakrisen gir mulighet for utdanningspåfyll i permitteringsperioden. Kurset bygger på emnet Automasjon i bygg fra bachelorutdanningen Energi og miljø i bygg.

Oppsummert:

· 10 studiepoeng.

· 15 nettsamlinger på ca. 3 timer (Zoom + andre verktøy for nettundervisning).

· Total arbeidsmengde for studentene per nettsamling er på ca. 15 timer.

· Studentene bør beregne arbeidsmengde ca. 250 timer totalt.

· Ingen eksamen, men formativ mappevurdering for karaktervurdering.

· Løpende opptak (først til mølla) Kurset starter 23. november 2020..

Hensikt: Kurset gir studentene grunnleggende kunnskap om styring og regulering av energitekniske anlegg i bygninger. Studentene skal lære grunnleggende teori om bygningsautomasjon, feltbus, protokoller, blokkdiagram, forskjellige typer av følere, regulatorer, pådragsorgan og aktuatorer.

Flerfaglig systemintegrasjon og faglig ledelse innen bygningsautomasjon inngår i alle tema.

Målgruppe: Kurset retter seg mot kandidater med bachelor- eller mastergrad, eller tilsvarende realkompetanse.

Læringsutbytte: Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om rollen som teknisk systemintegrator (ITB-koordinator)

Les mer på kursets nettside hos OsloMet