Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Grønne bygg roper etter tusenvis av fagarbeidere innen automasjon

Adm dir i Schneider Electric, Karoline Nystrøm.

Mangel på fagarbeidere skaper trøbbel for dem som vil ha nye, grønne bygg. Nå slår Integras medlemsbedrift Schneider Electric, alarm. – Politikerne lytter, men gjør ikke nok. De må få opp farta. Vi får nyutdannede som må etterutdannes med en gang, sier administrerende direktør Karoline Nystrøm.

Det er NRK.no som i en lengre artikkel viser til at regjeringen vil at nye bygg skal ha moderne løsninger for energieffektivisering. Det handler om automatiserte og høyteknologiske anlegg for lys, varme, ventilasjon, solavskjerming og kjøling. Kort sagt nye, grønne og smarte bygg.

– Smarte løsninger gir brukerne bedre komfort i bygget, det gir lavere driftskostnader og kutter utslippene av CO2, sier Karoline Nystrøm.

Selskapet hennes tilbyr slike løsninger i stor skala, men det er ett stort problem: Mangel på kompetent arbeidskraft gjør at en rekke prosjekter er i fare, skriver NRK.

Nystrøm savner fagkompetanse innen IT for å sette opp disse systemene, men også med tanke på sikkerhet. Hun frykter at store prestisjeprosjekter som Rikshospitalet, Drammen sykehus og regjeringskvartalet kan bli forsinket som en følge av mangelen på arbeidskraft, men også mange kommunale byggeprosjekter.

Og at dette også påvirker Norges evne til grønn omstilling.

Administrerende direktør Ove Guttormsen i Nelfo er godt kjent med problemstillingen som Schneider trekker opp.

– Vi opplever kraftig vekst i etterspørselen etter kompetanse innen automatisering og digitalisering. Dette er nøkkelkunnskap for det grønne skiftet, sier han til NRK.

Statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet har også tro på bedring framover, men erkjenner at behovet er stort og at det vil bli mangel på tusenvis av fagarbeidere på ulike felt framover.