Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Grønne smarte bygg – ny utdanning innen elektro

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse betaler for ny utdanning i bransjeprogrammet elektro. Foto: Annie Spratt.

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny del-utdanning på 3 x 5 studiepoeng innen grønne smarte bygg. Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og – bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering.

Delutdanningen består av tre moduler à 5 studiepoeng, som bygger på hverandre.

Utdanning er basert på offentlig godkjent studieplan i elektro, til sammen 15 studiepoeng.

Modulene kan tas enkeltvis, men henger likevel sammen som en helhet. De tre modulene gjennomføres i en serie. Hvis du ønsker kun ett eller to av emnene, er det bare å krysse av dette i påmeldingen.

Delutdanningen er nettbasert med ukentlige forelesninger på ettermiddag. Se tidsplan (Kommer snart) Planlagt oppstart er 18. januar. Dette forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte. I så fall vil oppstart utsettes noe.

Etter endt opplæring skal studenten utarbeide et læringsnotat der du skal vurdere ditt eget læringsutbytte og muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. Dette skal innleveres innen oppsatt tidsfrist som eget dokument i Canvas under Oppgaver i emnet.

Faglærer gir deg en tilbakemelding på dette i Fagskolens nettportal Canvas. Ved Bestått vil du få tildelt et deltakerbevis som viser innholdet i del- emnet. Tidsfrist for innlevering får du av faglærer. Dokumentasjon blir ikke lastet opp i noen portal. Pass derfor godt på det tilsendte kompetansebeviset. Om det skulle bli borte, kan du sende en epost til fagskolen@vtfk.no og oppgi personalia, tittel og dato på gjennomføringen av delutdanningen.

Innholdet i de ulike modulene bygger på hverandre. Fagskolen anbefaler derfor at modulene tas i rekkefølge for optimal kunnskap og forståelse.

Modul 1: Digitalisering av elektrotekniske anlegg, 5 studiepoeng
Digitalisering av tradisjonelle elektrotekniske anlegg som lys, varme, alarm, ventilasjon og kjøling.

 1. Mennesket og teknologi
 2. Styringssystemer, HMI grensesnittet
 3. IoT, digitalisering og cybersikkerhet grunnleggende
 4. Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer
 5. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) grunnleggende
 6. Bygningsintegrert Modellering (BIM)
 7. Drift og vedlikehold

Modul 2: Sensorteknologi og IoT, 5 studiepoeng
Sensorteknologi og Internet of Things (IoT) for bedre samspill mellom produkter og løsninger.

 1. Sensorteknologi
 2. Cybersikkerhet
 3. IoT, digitalisering og cybersikkerhet
 4. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)
 5. Bygningsintegrert Modellering (BIM)
 6. AI, kunstig intelligens, HMI grensesnittet
 7. Nye energisystemer i mindre bygg

Modul 3: Nye energisystemer, 5 studiepoeng
Bruk av nye energisystemer og samspill mellom sol-, vindkraft og batteriteknologi.

 1. Nye energisystemer, biogass, sol, vind, grønn og blå hydrogen
 2. Batteriteknologi, batteribanker
 3. Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer
 4. Energistyring, oppvarming og kjøling
 5. Framtidens energikilder/ løsninger.
 6. HMI grensesnittet
 7. Drift og vedlikehold

Modulene kan gjennomføres separat. Samlet utgjør de en helhetlig delutdanning på til sammen 15 studiepoeng.

Kurset er gratis
Kurset er gratis og blir betalt gjennom offentlig finansiering av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Her kan du lese mer om kurset og mer detaljert om innholdet på Fagskolen Vestfold og Telemarks nettside.

Her har du lenke til påmelding gjennom Fagskolens nettportal Canvas