Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Integra med i fagsterkt redaksjonsråd

Foto: ITBAktuelt.no.

ITBaktuelt.no har knyttet til seg flere dyktige fagfolk på ulike fagområder innen eiendom og bygningsautomatisering med opprettelsen av et redaksjonsråd. Daglig leder i Integra Vigdis Sværen og styreleder i Integra Roar Johannesen, GK Inneklima er begge med.

ITBaktuelt.no har knyttet til seg flere dyktige fagfolk på ulike fagområder innen eiendom og bygningsautomatisering med opprettelsen av et redaksjonsråd skriver de på sine nettsider. Disse vil være med og løfte den redaksjonelle kvaliteten på deres nettbaserte fagmagasin betydelig. Redaksjonsrådet har allerede hatt to møter, og i sum har det vært diskutert den faglige utviklingen innen bransjen og ITBaktuelts redaksjonelle veivalg.

ITBaktuelt.no står med dette godt rustet til å møte ettersommeren og høsten med mange faglige aktuelle artikler, med mange vinkler og meninger fra utøvere i eiendom- og automasjonsbransjen.

Her er en presentasjon av de fem eksterne medlemmene som nå er med i redaksjonsrådet, og deres synspunkter på betydningen av å få ut mer informasjon om bygningsautomatisering, og bransjens raske utvikling og utfordringer.

 

Vigdis Sværen
Integra

Vigdis Sværen ert daglig leder i Integra, bransjeforeningen for automatisering og digitalisering. Hun har en lang yrkeskarriere innen elektro og automatisering bak seg, som rådgiver, leverandør og entreprenør. Hun har tatt med sine erfaringer fra bransjen inn i Integra, der hun jobber for gode rammebetingelser for hele bransjen.

Hun sier: – Automatikken er navet som får alt til å virke, og systemintegratorene og Integras medlemsbedrifter har den kompetansen som skal til for å sy sammen alle systemene til en helhet. Gjennom økt fokus på ITB og systemintegrasjon kan Integra bidra med å gjøre hele bransjen bedre. ITBaktuelt er en viktig kanal for å spre kunnskap og kompetanse til alle som er opptatt av at bygninger skal virke, og skape gode bo- og arbeidsmiljø.

Erlend Kaland Simonsen
DNB Næringseiendom

Erlend Simonsen er direktør for Utvikling og Digitalisering i DNB Næringseiendom. Han har bakgrunn innen offshore, næringsmiddelindustri og drift av næringseiendom.  6 år som styremedlem/nestleder i Grønn Byggallianse, og medlem i Standard Norge komité for byggautomasjon.

Han sier: – Jeg ønsker å bidra til en bærekraftig og innovativ utvikling av byggautomasjons bransjen. En svært viktig forutsetning for å lykkes med automasjon og digitalisering, vil være at vi som bestiller vet og forstår hva vi vil ha.

– Det krever at vi er nysgjerrig, modig og ansvarlig i vår tilnærming til smart bruk av teknologi.

– Vi må passe på å tilgjengeliggjøre løsninger som passer inn i den fremtiden vi ser! Rett å slett gjøre byggautomasjonen “future proof”.

– Redaksjonsrådet med sin brede sammensetning bidrar til å fremme saker til ITB Aktuelt som setter fokus på industrialisering innen byggautomasjon, “beste praksis” og standarder, søke erfaring fra innovative prosjekter og ikke minst at bransjen gjør jobben “rett første gang”!

– Et faglig nettsted som ITBaktuelt.no bidrar til å øke vår tekniske innsikt på hva som skjer i bransjen! Presentasjon av nyskapende selskap, PropTech miljøer og start up’s gir oss ideer om hvordan vi skal løse morgendagens utfordringer!

– Nyhetsbrevet er en inspirerende kanal for å sortere ut de viktigste tekniske nyhetssakene, sier Erlend Simonsen!

 

Roar Johannesen
GK Inneklima

Fagsjef Byggautomasjon i GK Inneklima AS. Han har levd et langt liv i byggautomasjonsbransjen. Arbeidsgivere: Staefa, Johnson Controls og i GK siden 2002. Styreleder i Integra, Leder av SN/K025 i Standard Norge. Undervisning i byggautomatisering på Fagskolen i Oslo.

Han sier: – Jeg er en ekte fagnerd som brenner for faget i en spennende tid, og ser automatisering og digitalisering er i vinden som aldri før. 
Jeg er med i redaksjonsrådet i ITBaktuelt.no fordi jeg ønsker å støtte oppunder seriøse aktører som kan levere solide og bærekraftige automatiseringsløsninger med god kundeverdi.

– ITB-aktuelt har utviklet seg til et meget godt fora for alle oss som er opptatt av fungerende tekniske installasjoner i bygg og jeg ønsker å bidra til å styrke denne mediakanalen, sier Roar Johannesen.

 

Stian Garmann Oestreich
Committed

Daglig leder i Committed AS, Prosjekt- og byggeledelse. Han er en erfaren rådgiver med et sterkt fokus på å etablere strukturerte prosjektforløp. Spesiell interesse og erfaring fra tekniske anlegg. Han har et brennende engasjement for implementering og bruk av LEAN og Systematisk Ferdigstillelse i prosjektgjennomføring.

Han sier: – Suksessformelen for å løfte bransjens kompetanse innen ITB er erfaringsdeling. ITBaktuelt.no er en suveren arena for akkurat dette, og innholdet gir en reell status quo innen de ulike fagdisipliner. Redaksjonsrådet består av representanter som til daglig jobber med tekniske installasjoner og kan derfor spille inn relevante tema til redaksjonen.

 

Arne Eggen
Rådgiver og konsulent

Arne Eggen er tilknyttet ITBaktuelt som rådgiver og artikkelforfatter. Han er tidligere rådgiver for Integra, foreleser for Standard Norge i ITB-standardene og mangeårig ansatt i Siemens innen salg og markedsføring av automatiseringssystemer.

Han sier: – De senere årene har jeg vært spesielt opptatt av viktigheten av å gjennomføre prosjektene i bygge-bransjen «Riktig med en gang». Dette til glede for alle partene i prosjektene. Partene, inkluderer andre segmenter som industri og samferdsel, har mye å lære av hverandre – spesielt gjelder dette hvordan prosjekter organiseres og anskaffes. Godt og effektivt samarbeid er ofte en større utfordring enn «kranglete» teknikk. ITBaktuelt har en viktig oppgave med å formidle nytt om prosjekter, nyttig teknologi og erfaringer med ferdigstillelse på «godt og vondt» sier Arne Eggen.