Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Integrapodden: Det starter med å forstå hvorfor vi skal bygge

Asle Kosbergløkk, direktør Digital og Teknisk ledelse i HRP.

I Integras siste podcast snakker vår faste podcastvert Jørgen Festervoll med Asle Kosbergløkk. Han er direktør for digital og teknisk ledelse i HRP, men har nå også en rolle i Integra som strategisk rådgiver sammen med Roar Smelhus. "Hva må bestillerne tenke på når de anskaffer automatisering" er episodens tema.

Hvorfor er automasjon så viktig?
Automasjon kan sees på som et "verktøy" for å digitalisere, samt for å oppnå de ulike bærekraftmålene. Derfor har det blitt så viktig, og da spesielt med tanke på tiden vi lever i, samt tiden som kommer. Det er fantasien som begrenser hva du kan oppnå med automasjon. Det å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver er noe som lenge har opptatt Asle Kosbergløkk, også lenge før alle i BAE- næringen. Han snakker om den helt nødvendige digitaliseringen bransjen skal igjennom. Her kan du høre podcasten "En dose automatisering" episode 5 - "Hva må bestillerne tenke på når de anskaffer automatisering"

Asle er opptatt av alle mulighetene teknologiene bringer, og ser bare frem til alle de smarte funksjonene og løsningene vi kan ta i bruk i byggene våre fremover. Det finnes allerede løsninger som kan predikere neste dags behov ved å knytte logg og historikk sammen med en værmelding. Det at ikke flere i næringen har tatt innover seg disse mulighetene enda, representerer ett stort potensial som på ingen måte er utnyttet. Det å kunne bidra til å realisere gevinster med ny teknologi gjennom rådgivningen er motiverende.

Gir både kundeverdi og reelle gevinster
Smarte bygg og løsninger representerer ikke bare et stort mulighetsrom, men med riktige målsetninger som følges av datadrevne målinger, kan vi utløse både kundeverdier og økonomiske gevinster gjennom å redusere energibruken, redusere klimagassutslipp og samtidig skape bedre kvalitet og funksjonalitet. Gjennom korona ser vi at noen av de trendene i bygg- og eiendom de siste årene har forsterket seg, og livet i byggene etter korona vil mest sannsynlig ikke bli de samme som vi så før korona.

For å ta ut disse «nye potensielle gevinstene» må behovene nøye kartlegges på nytt. Vi må finne ut hvor mange som skal jobbe i bygget, vi må kartlegge romfunksjoner- og arealbehov. Ikke minst må vi finne ut hvilke ambisjoner vi skal ha når det kommer til bærekraftig bygg- og eiendom, også må vi finne riktig nivå på sikkerhetstiltakene, gjerne kombinert med en beredskapsplan.

Automatikkleverandøren tidlig inn i prosjektet
Det er ofte automatikkleverandørene som sitter på den ferskeste kompetansen og vet "hva som rører seg i markedet". Dette vil gi deg som kunde effektiv prosjektering og planlegging, noe som igjen vil danne et godt grunnlag for en smidig og «lean» gjennomføring.

Bygg har en lang vei å gå når det kommer til involvering av teknisk kompetanse og da spesifikt automasjonskompetanse tidlig i prosjektene. Det har så smått begynt å bli bedre blant enkelte byggherrer, men dessverre er mange i "bakleksa" ennå. Asle Kosbergløkk er sikker på at alle bestillere, drifter og byggherrer nå har begynt å forstå alvoret med å ikke gjøre dette. Fellesnevneren for disse er at de har en eller flere erfaringer med å ikke rigge et prosjekt med automasjonskompetanse eller tekniske kompetanse tidlig. De som har forstått dette vil vinne over sine konkurrenter eller styrke sine sjanser i å nå prosjektets mål eller krav til kvalitet og funksjonalitet.

I industrien er automasjon et sentralt fag og står veldig sterkt. Slik har det også vært i over 100 år, automasjon var et kraftig "verktøy" når den andre industrielle revolusjonen fant sted i tidsrommet 1850-1920, på bygg- og eiendom henger vi etter. Etterslepet må vi ta igjen nå, brukere av bygg vil ikke akseptere «dumme bygg» i 2022.

Oppsummert
Det er viktig å få automasjonskompetansen tidlig inn i prosjektene, også må vi fremover i enda større grad kombinere mennesker og maskiner, ofte i tospann. Smart er ikke alltid smart, men et godt sted å starte er å verifisere brukerens behov. Hvilke gevinster skal prosjektet realisere, hvilke ambisjoner skal vi ha og hvor stor grad av fleksibilitet skal vi legge opp til.