Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Integras podcast om det siste innen automatiseringsteknologi

Integras podkastvert Jørgen Festervoll får besøkt av fagekspertene Eric Grabner Entreprenør og CEO i GraTech og Nariman Fakhraee VP Digital Energy hos Schneider Electric.

I denne dosen automatisering tar Integrapodden for seg det siste innen automatiseringsteknologi som AI, maskinlæring, bus-systemer, SD-anlegg, sensorikk, datafangst, 5G og skytjenester.

Postcastverten starter med å spørre om hva vi har dere lært fra Covid-perioden og nye måter å jobbe på?

Hør Integrapodden her. 

Eric Grabner opplever at Teams har den store fordel fordi man slipper å reise og dermed blir det en effektiv tid mellom møter. Men han ser at ved store samspillprosjekter mister man spontaniteten.

Nariman Fakhraee som alltid har vært interessert i teknologi, fjernstyring og effektivisering siden guttedagene, innrømmer at læringskurven under Covid 19 har vært bratt. Selv om han er digital, så fant han fort ut av at digitalisering er noe helt annet når han kun må forholde seg til digitale verktøy. Men mange av de reiser og møter man hadde tidligere kan nå reduseres til et Teams-møte. Baksiden er savn etter kolleger.

Teknikk er noe man aldri kan bli lei av, mener Eric Grabner. I takt med nye ting, ser vi nå at store mengder data utfordrer arbeidsmetodikken, man kommunisere mer tverrfaglig og alt skjer det alt mye raskere.

SD-anlegg og maskinlæring
Diskusjonen går rundt tema om at det skjer mye innenfor SD-anlegg. Tradisjonelle SD-maskinen som stod på bygget beveger seg i full fart over i skyen, eller cloud som det oftest sies. Mye informasjon blir flyttet ut. Da må man også tenke helt nytt, fordi det går mer og mer IT-produkter i bygningsautomatiseringen. Blant annet er Google og Amazon aktører i dette.

Energistyring er blitt mye mer avansert, og krever derfor bedre styring. Det finnes teknologier i skyen som samler data fra flere bygg og lærer seg hvordan og når dette brukes, og er blant annet knyttet til energibørs og værmelding. Denne teknologien finnes i dag.

Vertskap og gjester i podcasten er enig om at maskinlæring er fantastisk, blant annet for å kunne sammenligne energiprofiler, ut fra mønstre i flere bygg. Dermed kan man drifte bygget etter innsamlet data, i stedet for tradisjonell manuell styring.

Leietakernes opplevelser i bygget er viktig, og ved maskinlæring kan man tilpasse

omgivelsene i mye større grad. Eksempelvis at alle deltakere som skal inn på et møterom får tilgang til dette fra en app, og at det automatisk er bestilt tjenester til møtet, eller at den enkelte ansatte også via en app bestiller kontorplass i henhold til dagens oppgaver i en stille sone eller et område med høy aktivitet.

Teknologien kan nå telle antall personer som går ut og inn av et bygg, hvor mange som er i hver etasje, på et møterom osv. Da kan teknologien styre det meste også sikkerhet, behovsstyrt renhold osv. Et annet eksempel som blir diskutert er at ved overtid kan alle samles i én etasje for at bygget kan spare energi. Mange slike muligheter kommer leietaker til gode til slutt.

Sensorer, aktuatorer og smarte komponenter
Nye sensorer, aktuatorer og smarte komponenter er også tema i podcasten. Det blir påpekt at nå kobles alt sammen og på ett eller annet sted kobles det igjen til internett. Informasjon om lys er ikke farlig, men mye annet som er koblet til nettet må ha høy grad av sikkerhet. Eksempelvis kjøleanlegget på et sykehus må ikke kunne skrus av eller forstyrres.

Bygningsautomatisering tilnærmer seg IT-verden mer og mer. Eksempelvis i et hotell som har gjesteparkering for elbil. Når gjesten skal sjekke ut møter han en integrasjon mellom byggets teknologi, betalingstjenesten Vipps og bruken av laderen.

Siste spørsmål fra podcastvert Jørgen Festervoll er hva Grabner og Fakhraee aller mest ønsker seg å digitalisere i sin private hverdag. Svarene er mer muligheter for digital helseinformasjon, en mer avansert helseklokke for å pushe på høyere fysisk aktivitet gjennom dagen, og at huset tilpasser seg hverdagen til familien.

– Men, man må ikke slutte å bruke hodet, er sluttreplikken.

Kilde: ITBAktuelt