Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Stor automasjonskontrakt til Nordkontakt

En svært fornøyd direktør Tom E. Kristiansen i Nordkontakt, med nysignert kontrakt med Artec Aqua for automasjon av Salmon Evolution. (Foto: Steve Hernes).

Integras medlemsbedrift Nordkontakt har halt i land sin største kontrakt innen sjømatsegmentet noensinne. Totalentreprenør og kunde er Artec Aqua i Ålesund, som leverer et nøkkelferdig anlegg for Salmon Evolution.

Skal produsere bærekraftig laks
Byggherre er Salmon Evolution AS. Prosjektet ble igangsatt i 2020, og byggetrinn 1 består av 12 kar med en diameter på 28 m og høyde 13 m, som skal ferdigstilles i løpet av 2022. Hvert kar vil inneholde ca 5.000 m3 vann. Hele prosjektet omfatter totalt 48 kar som skal kunne produsere 36.000 tonn bærekraftig laks av ypperste kvalitet.

Nordkontakt sin automasjonsleveranse omfatter design og engineering, instrumentering, software, hardware og commissioning for lokal automatikk samt sentral driftskontroll til hele prosessanlegget, som vil bli konstruert med høye krav til OT sikkerhet.


Komplekst anlegg
Med denne kontrakten befester Nordkontakt sin sterke posisjon som en ledende aktør innenfor automatisering til hele næringskjeden i sjømatsektoren i Norge, fra settefiskanlegg til foredlingsanlegg. Adm.direktør i Nordkontakt, Tom E Kristiansen sier - Vi er glade for at byggherre og totalentreprenør velger en automasjonsleverandør som har den nødvendige kompetansen og erfaringen som skal til for å bygge opp et komplekst anlegg som Salmon Evolution.


- Vi har valgt Nordkontakt som partner på grunn av pris, kompetanse, teknologiske løsninger og gode erfaringer fra andre prosjekter som er levert til Artec Aqua og andre gjennom de siste 10 årene, avslutter adm.direktør i Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik. 

 

Rune Berg, ansvarlig for prosjektering hos Nordkontakt, er godt i gang med å forberede levering til Salmon Evolution. (Foto: Steve Hernes)

 

Om Nordkontakt
Nordkontakt er en ingeniørbedrift med hovedkontor i Bodø. Selskapet har automasjon, digitalisering og informasjonsteknologi som hovedfagfelt. Nordkontakt leverer produkter og tjenester på alle nivå i prosessen, fra enkle komponenter til ferdige driftssatte anlegg.

Nordkontakt er en ledende aktør innenfor automasjonsløsninger til sjømatsektoren og har kunder langs hele kystlinjen.

Nordkontakt inngår i Elektro-konsernet som er et av landets største privateide konsern med totalt 18 datterselskaper og hovedkontor i Bodø.

Nordkontakt.no