Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Mangel på kompetanse kan true det grønne skiftet

På den årlige strategisamlingen ble fremtiden for Integra-bedriftene diskutert og da særlig tre temaer; bærekraft, kompetanse og IT-sikkerhet.

- Mangelen på kvalifisert arbeidskraft kan true vår evne til å gjennomføre det grønne skiftet, advarer Roar Johannesen i GK Inneklima og styreleder i Integra.

- Integras medlemmer sitter på mange av løsningene som er nødvendige for at vi skal nå klimamålene, og bransjen har høy kompetansen. Vi må først og fremst bevisstgjøre bedriftene om denne muligheten, og tiltrekke oss de kloke hodene som ønsker å være med på utviklingen. Det vil gi bedriftene og bransjen økt konkurransekraft, sier Roar Johannesen.

På den årlige strategisamlingen ble fremtiden for Integra-bedriftene diskutert og da særlig tre temaer; bærekraft, kompetanse og IT-sikkerhet.

Gjennom diskusjonene ble det tydelig at de tre temaene henger tett sammen, og styret i Integra konkluderte med noen gode aksjonspunkter som skal supplere den gjeldende strategien fremover.

Kompetanse avgjørende
Svein Harald Larsen, fagsjef for utdanning i Nelfo, mener Integras medlemsbedrifter må ha en tett dialog med utdanningsinstitusjonene på alle nivåer fremover.

- Bransjen må tenke bredere og ikke bare konsentrere seg om de som tar bachelor eller master. Vi trenger også et stort antall praktikere. I tillegg ser vi at det også er behov for IT-kompetanse hos bedriftene. Her må de bygge videre på den kompetansen de ansatte allerede har, men de må også rekruttere for fremtiden, understreker Larsen.

Bærekraft fra start
For å lykkes med å nå klimamålene er det viktig at bærekraft blir en del av prosjektet allerede fra staren av.

- Skal resultatet bli bærekraftig må vi tenke på dette gjennom hele planleggingsprosessen. Det er viktig at vår kompetanse kommer inn i prosjektene tidlig, for det er da vi kan påvirke valg av løsninger som forsterker og muliggjør klimaambisjonene. Vi må sette oss inn i og forstå brukernes behov før vi bygger, og her kan Integras medlemmer utgjøre en forskjell, sier Roar Smelhus.

IT-sikkerhet
- Gjennom nye teknologiområder som sensorteknologi, kunstig intelligens, og skyløsninger får vi store muligheter med åpenhet og transparens på den ene siden, og utfordringene knyttet til datasikkerhet på den andre. Vi må utvikle kompetanse også her, det er ingen vei tilbake, mener Vigdis Sværen, dagligleder for Integra, og styreleder Roar Johannesen samstemte.

Integras styre 2021