Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Positiv klimaeffekt ti ganger større enn våre egne utslipp

– Vårt klimamål er innen 2030 å ha en positiv klimaeffekt ti ganger større enn våre egne utslipp. Slik beskriver Caverion Norges adm. direktør Knut Gaaserud selskapets klimaambisjoner i årets bærekraftsrapport.

Den positive klimaeffekten skaper selskapet gjennom tjenester, løsninger og produkter som reduserer energiforbruk og utslipp for kundene.

– Når vi bygger nye bygg i dag, bør det være en selvfølge at disse skal være smarte og bærekraftige. Men det er særlig i rehabilitering av bygg den største klimagevinsten ligger. Ved å digitalisere og modernisere eksisterende bygg, koble de opp mot vårt Remote Center, energieffektivisering og installere ladestasjoner bidrar vi til betydelig utslippskutt, forteller Gaaserud.

– Bærekraftige bygg er ikke bare bra for miljøet og lommeboka, de er også høyt ettertraktet av leietagere og medarbeidere, understreker han.

Fem ganger større positiv klimaeffekt enn utslipp i 2025

Caverions utslipp, som i hovedsak kommer fra energiforbruk i egne lokaler og servicebiler, skal reduseres. Allerede i 2025 skal den positive klimaeffekten gjennom prosjekter for kunder være fem ganger større (Scope 1-2).

Caverion er medlem av UN Global Compact, og skal bidra på syv av FNs 17 bærekraftsmål med i alt 17 KPIer fordelt på ESG-strukturen; Environment, Social og Governance.

Lønnsomhet skal komme fra bærekraft

–  Som far til to barn er jeg stolt av å jobbe i et selskap som faktisk tjener på å hjelpe kundene våre med å redusere energiforbruk, kutte utslipp og generelt bli mer bærekraftige. Vi øker investeringer i bærekraftige leveranser, og det skal være vår hovedkilde for lønnsomhet, sier Gaaserud.

Innen Environment (miljø) er det tallfestet ulike mål for selskapets ambisjoner; miljømål for tempo på innfasing av elbiler og antall energiprosjekter for kunder. Social (det sosiale) er ivaretatt blant annet gjennom mål for likestilling, anti-diskriminering, trygt og godt arbeidsliv for alle, og HMS-arbeidet for å forebygge og få ned skader og sykefravær.

Governance (selskapsstyring) er dekket blant annet gjennom oppfølging av underleverandører, anti-korrupsjons- og etikkopplæring.

Caverion driver i en mannsdominert bransje og har for øyeblikket 9,2 prosent kvinnelige ansatte, mens bransjesnittet er ca. 4 prosent. Målet er ikke desto mindre å komme opp i 15 prosent kvinnelige ansatte innen 2025 og 20 prosent innen 2030.

Les Caverion Norges bærekraftsrapport 2020 her.

#integramedlem 
 
Kilde: ITBAktuelt