Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Rekordoppslutning på digitalt ITB Brukerforum

- Det er veldig gledelig at vi når ut til flere med digitale møter, sier Vigdis Sværen som kan notere en rekordoppslutning om ITB Brukerforum. Denne gangen var Entra en sentral samarbeidsparter.

Sammen med Entra arrangerte Integra og Grønn Byggallianse ITB Brukerforum i Teams med over 150 deltagende forrige uke. - Vi savner å kunne treffe gode bransjekollegaer fysisk, men med et godt sammensatt program når vi ut til enda flere digitalt. Det er erfaringer vi tar med oss post korona, hvor en kombinasjon av fysisk/ digitalt vil være aktuelt, sier Roar Smelhus fra Integra. 

Programmet for dagen var laget i nært samarbeid med Entra. Vi setter pris på deres ønske om å dele fra sine prosjekter og utviklingsarbeid, og forstår jo hvorfor når de er så tydelige på sin rolle i å utvikle bransjen. Når de i tillegg er åpne for å dele både gode og mindre gode erfaringer, bør bransjen lytte.

Kan byggautomasjon gjøre som Tesla og oppdatere bygget etter overlevering?
Dagen startet med et innlegg fra Entras Åse Lunde, direktør for digitalisering og forretningsutvikling. Hun snakket om hvorfor vi ikke har sett de store resultatene av proptech-bølgen, om hvorfor innovasjon og smartbygg er vanskelig, samt hva Entra gjør for å lykkes med dette.

Åse Lunde var tydelig på Entras mål for smarte bygninger og refererte til Tesla, som ikke bare er en bil, men en kjørende datamaskin. En Tesla kan forbedre blant annet bremsekraft, motorstyrke, vindusviskere og frontlykter via trådløse oppdateringer av programvare. Er det utenkelig at vi i fremtiden bor og jobber i bygninger som en datamaskin kan oppdatere, reparere og forbedre trådløst? Det smarte betyr at enheten kan kobles opp til internett og IOT, og at sensorene kan samle data og snakke med deg, og med hverandre. Dette gir store muligheter, men vi er fremdeles i en tidlig fase av IOT- revolusjonen. Også IKT- Norge ved Mali Hole Skogen er opptatt av IOT, og hadde en fin artikkel i Finansavisen for en tid tilbake med tittelen «Kan smarte hus lære oss å leve bærekraftig? Det er flere av oss som er inspirert av bilbransjen.

Det er avgjørende at grunnleggende funksjoner virker
Ingebjørg Foss Daae jobber som teknisk rådgiver i Entra og fortalte om hvordan Entra jobber strategisk med å sikre høy kvalitet i automatiseringsleveranser for å oppnå velfungerende bygg. Du kan høre mer om Ingebjørgs tanker om automatisering i bygninger i Dose 3 av Integrapodden "En dose automatisering" her.

Ingebjørg Foss Daae sitter enda nærmere prosjektene. Hun er naturlig nok opptatt av integrasjon, roller og prosesser, samt samspillet mellom de etablerte automasjonsløsningene og proptech. De forskjellige systemene må virke sammen, noe som kan være krevende. Entra ønsker innovasjon og ny teknologi velkommen, men det er helt avgjørende at grunnleggende funksjoner som varme, ventilasjon, kjøling, dørsystemer, solavskjerming virker.

Den selvprosjekterende ingeniøren
Avslutningsvis hadde Entra invitert med seg Janne Aas- Jakobsen fra Consigli. Hun fortalte om deres felles prosjekt for å gjøre ingeniørene selvprosjekterende. Målet er å finne ut hvordan de kan bruke kunstig intelligens for å bygge bedre bygg. Dette arbeidet er fortsatt i tidlig fase, men allerede nå kunne hun vise oss hvordan de med enkle regler kan designe en avansert energisentral (optimalisere romareal, finne gunstigste plass på de største tekniske komponentene og minimalisere antall meter rør). Mange forstår at dette er veien vi skal gå, likevel vil ledende aktører være skeptiske til denne effektiviseringen underveis.

Entra Labs bidrar til å løfte bransjen
Entra mener bestemt at bransjen trenger en testlab slik at vi sammen kan løfte bransjen. Gode og mindre gode erfaringer med ny teknologi implementert gjennom tradisjonelle totalentrepriser gjør at Entra fremover i større grad vil ta i bruk Entra Labs for innovasjon og risikoavlastning før de tar ny teknologi inn i prosjekter. I Entra Labs ønsker Entra langsiktig innovasjonssamarbeid med leverandører som kan bidra i utviklingen, og dette er en arena de ønsker å gjøre tilgjengelig for bransjen.

Entra er bevisst sin rolle som bestiller, og har nylig initiert et løft når det kommer til egne kravspesifikasjoner og grensesnittsmatriser. Dette vil de teste ut i nært samarbeid med markedet fremover. Det er ingen tvil om at Entra går foran, og vi vil takke for at så villig deler sine erfaringer med oss andre.

2021 Consiglipresentasjon ITB.pdf 

ITBforum_Entra 15.april 2021.pdf