Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Ny styreleder i Integra

Ny styreleder i Integra, Roar Johannesen, GK Inneklima AS. Foto: ITBAktuelt.

Nytt styre ble valgt på Integras årsmøte 22. april. Roar Johannesen fra GK Inneklima ble ny styreleder og to nye styremedlemmer ble valgt inn.

Roar Johannesen er fagsjef  byggautomatisering i GK Inneklima, og har vært medlem i Integras styre siden 2012. Roar brenner for automatiseringsfaget, og peker på bransjens viktige rolle i samfunnsutviklingen. – Det er viktig at Integra bidrar til bransjens synlighet, og støtter oppunder seriøse aktører som kan levere solide og bærekraftige automasjonsløsninger med god kundeverdi, sier Roar Johannesen. 

- Teknologiutviklingen går raskt, og det er viktig at Integra bidrar til å posisjonere bransjen. Det blir viktig å dele kunnskap og erfaringer på tvers av næringen, og synliggjøre kompetansen som vår bransje har. Her blir fysiske og digitale møteplasser for medlemmene og deres kunder viktig, poengterer Johannesen.

Nye inn i styret
Nina Hansen fra JM Hansen og Thomas Nohre fra Siemens ble valgt som nye styremedlemmer. I tillegg ble Jo Jessen, Instell og Karl Renaas, Caverion gjenvalgt.

To takket av
Tom Christiansen, Siemens ble takket av etter mange års tjeneste som styreleder i Integra. Den andre som gikk ut av styret var Einar Rønning fra Visiontech. - Både Tom og Einar fortjener en stor takk for sin innsats i styret. De har vært viktige bidragsytere i utviklingen av Integra, og jeg har satt stor pris på samarbeidet med dem. Sier daglig leder i Integra, Vigdis Sværen.

God miks av kontinuitet og fornyelse
Med to nye styremedlemmer, og syv som fortsetter, blir det en god miks av fornyelse og kontinuitet i styret. Det er spesielt gledelig at vi har økt kvinneandelen i styret, og den gode balansen i alder, bakgrunn og markeder.

Stor oppslutning
For andre år på rad ble Integras Årsmøte avholdt digitalt, og med god deltagelse. . - Selv om vi gleder oss til å møtes fysisk igjen, er det ingen tvil om at digitale møter har gitt flere muligheten til å delta. Fremover må vi klare å ta med oss det beste fra både fysiske og digitale møter, avslutter Sværen.

Her kan du se Integras styre 2020-2021.