Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Vellykket ITB Brukerforum hos Høegh Eiendom

I tillegg til de rundt 40 som fulgte møtet fysisk, hadde de med seg rundt 60 personer på stream. Høegh Eiendom ved Finn Halvorsen fortalte først kort om selskapet, hvilke prosjekter de jobber med, samt de store linjene rundt deres prioriteringer fremover knyttet blant annet til dette bygget på HasleLinje.

– Atea-bygget har vært et bra prosjekt for Høegh Eiendom fra dag 1, med de ambisjonene de hadde for bygget har det ikke vært noe problem å fylle bygget med leietagere, sier Smelhus.

– Snarere tvert imot. Forstod vi byggherren rett har det heller vært venteliste. Det sier kanskje noe om interessen rundt det smarte, og for så vidt bærekraftige.

Flere leietakere
De var flere innledere denne dagen, og de fleste poengterte sammenhengen mellom teknologi og bærekraft. En av dem var Eirik Bjørnstad fra Multiconsult. Bjørnstad har vært smarthusrådgiver i prosjektet, men han kom egentlig inn litt i seneste laget – etter at AF hadde kontrahert prosjektet som en totalentreprise.

Under brukerforumet tegnet og forklarte Bjørnstad hvordan prosessen ble gjennomført, samt litt om hvor de store utfordringene har vært. Han brukte ikke ordet innovasjon, mens mange av beskrivelsene tyder på at gjennomføringen av prosjektet har inneholdt nettopp mye innovasjon.

– I det ferdige bygget finnes det mange løsninger som ingen av bidragsyterne har gjort før, og det er vel nettopp det som kjennetegner innovasjon. Det skal være noe nytt, det skal være nyttig og sist skal noen av glede av produktet kommersielt, påpeker Smelhus.

I etterkant av innlegget ble det stilt spørsmål om en tradisjonell totalentreprise er egnet for et slikt prosjekt?

– Det var vel en enighet om at det ikke er det, men til tross for det kommer en langt hvis aktører har rett «mindset» og samtidig evner å snakke sammen.

Leverandører og leietakere
Etter Bjørnstads innlegg slapp leverandører og leietagere til på løpende bånd. Først ut var Raymond Hansen fra Schindler. Deretter fikk vi høre tilsvarende erfaringer fra Atea ved Tor Egil Hesjasveen, Nordomatic/ SRO ved Truls Bugten og til sist Simon Sæther fra Signify.

– Det var interessant å høre deres synspunkter på prosjektet, og spesielt hva som har vært mer utfordrende enn vanlig. Signify ønsker å levere lys som en tjeneste som de gjør internasjonalt, men sliter med så lenge prosjektene blir gjennomført som en tradisjonell totalentreprise. På Hasle har de imidlertid levert mye mer enn lys, der har de også levert sensorer og styringer i åpent API tilgengelig for de andre fagene, så her gjelder det bare å koordinere grensesnittene i forhold til hvem som har ansvar for hva.

Avslutningsvis fikk deltagerne et innlegg fra Høegh eiendoms driftsansvarlige Lene Busund, som kunne avslutte på et oppløftende vis, før befaringen. På grunn av situasjonen er ikke alt inngående testet ut enda, men mye er på plass. 
– Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg en lenger prøvedriftsperiode, men det har likevel gått greit. Det har nok hjulpet at mange av leverandørene også har vært leietagere, men det har også vært en del av utfordringene knyttet til ansvarsfordeling og kommunikasjon. Et smartbygg vil vel alltid være i endring og således aldri bli ferdig, vi tenker vel at dere bare er begynnelsen egentlig, fortalte hun.

Alltid i endring
– Det var godt å se at bygget var godt brukt, denne dagen var det kø overalt, i heisen og i kantinen. Det er lagt mye flid i detaljere, og huset er så mye mer enn et smartbygg. Det er rett og slett lekkert, med flotte detaljer og gode kvaliteter, oppsummerer en svært fornøyd Roar Smelhus.

Det jobbes med samling i Bergen, Ålesund og Bodø til våren, samt Oslo igjen i mai/ juni.

Kilde: ITBAktuelt.no