Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Instell vokser, og styrker kompetansen på automasjon og prosjektledelse

Daglig leder Jo Jessen og produktansvarlig Atle Næss i Instell. Foto: ITBAktuelt.

Gjennom oppkjøpet og fusjonen av automasjonsbedriften andXor AS i Lier, har Integras medlemsbedrift Instell blitt en enda mer komplett leverandør av energibesparende løsninger til både bolig- og næringsbygg. Nå styrker de seg ytterligere på flere områder, inklusiv prosjektledersiden, for å kunne ta hånd om en større del av leveransen i prosjektene og ovenfor for sine kunder, forteller daglig leder Jo Jessen og produktansvarlig Atle Næss.

– Vi har tilbudt automasjon tidligere også, men gjennom fusjoneringen har vi fått langt mer tyngde og kompetanse innen dette fagområdet og kan tilby kundene et enda bredere tilbud. Det har over lang tid vokst seg fram en etterspørsel i markedet som vi ønsker å ta hånd om selv.

Som en viktig del av satsingen, skal de øke staben med fem ansatte. En er allerede i hus, to er på vei – mens de to siste helst skal være på plass før sommeren – og de vil da passere 30 ansatte totalt.

– Vi styrker oss innen alle felt, men er spesielt på jakt etter prosjektlederkompetanse, sier de.

Komplekse prosjekter
Instell er kjent som en av bransjens ledende aktører innen KNX, og har bred og lang erfaring med systemintegrasjon på alle nivåer. Gradvis har det vokst fram et ønske om at stadig mer komplekse leveranser, som krever mer automasjonskompetanse og prosjektledelse av systemleverandøren.

– Før solgte vi utstyr og programmerte. Nå tegner og prosjekterer vi – og har således gradvis inntatt en prosjektlederrolle. Den posisjonen vil bare forsterke seg framover, derfor ansetter vi nå personer med slik bakgrunn for å imøtekomme kundenes forventninger, sier Jessen.

– Vi ser det spesielt når det er klimastyring involvert, supplerer Næss. – Det krever mye å følge opp, som ikke kunde alltid har kompetanse til. Dermed blir vi dratt mer inn i det, som også er litt av bakteppet for vår satsing på automasjon.

– I en tid hvor bærekraft og klimamål får mer og mer fokus, er det mange bygg som må energioptimaliseres framover. Vi merker tydelig den økte etterspørselen etter solenergi og lagring, og ikke minst samspillet mellom forbruk og energieffektivisering i en tid med rekordhøye strømpriser. I det behovet, sitter vi med nøkkelen, så vi er veldig optimistiske med tanke på de neste ti årene.

– Og selv om strømprisene trolig – og forhåpentligvis – vil flate ut etter hvert, vil vi nok måtte leve med høyere strømpriser enn det vi har vært bortskjemt med i Norge. Dermed vil energieffektivisering bli viktigere enn noen gang, og vil forsterke seg ytterligere når energieffekter og tariffer blir innført for alle.

Forbruker setter premisser
De påpeker også at kravene om bærekraftige løsninger vil forplante seg helt ned til det enkelte fag i prosjektene, fordi det regnes inn i det totale klimaregnskapet for et prosjekt.

– Selv om taksonomiforordningen gjelder bare de største aktørene, vil utbyggerne og totalentreprenørene forlange at også samarbeidspartnerne kan dokumentere produktene og at de bidrar i et klimaregnskap som balanserer. Derfor er det ingen grunn til å vente med å se seg selv i speilet og ta en status på interne rutiner, dokumentasjon og drift. Det er nok mange som må omstille seg for å kunne henge med!

– For ikke å snakke om at de aller fleste leietakere vil kreve at bygget er energismart og helst har null klimautslipp. Mange er der allerede, og flere vil komme raskt etter. Dermed kommer det et trykk både ovenfra og nedenfra, slik at energibesparende løsninger og systemer vil være et sterkt voksende marked i mange år framover. Det er vi i ferd med å rigge oss for nå.

Systemløsninger som snakker sammen
Instell tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester, hvor innovasjon og produktutvikling er en viktig del av hverdagen. Selskapet er blant annet totalleverandør av løsninger til produkter og programvarer til automasjon- og elektrobransjen, og leverer installasjonsmateriell, lysstyring, varmestyring, og lyd- systemer.

– Vi har satset KNX som er den eneste globale standarden for bygningsautomasjon til bolig og næringsbygg. Med det systemet kan vi tilby bærekraftige og riktige automasjonsløsninger for styring av bygg og tekniske anlegg. Våre leveranser består av helhetlige løsninger hvor samspill mellom tekniske systemer og energieffektivisering er i fokus, understreker de.

Instell-portalen Instell ICloud er en plattform som favner både små og store bygg. Avansert kommunikasjonsteknologi gjør at man kan skalere løsningene fra enkeltbygg og opp til store kompliserte nettverk av mange bygg.

– Når de tekniske anleggene i et nytt næringsbygg samlet sett, ligger opp mot 30-40% av den totale bygge kostanden, er det viktig å ha tidlig og tilstrekkelig fokus på automasjon og styring. Vår løsning knytter alle de forskjellige tekniske anleggene sammen og sørger for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen.

Styringssystemene er for lengst flyttet opp i skyen, og Instells toppsystem for sentral driftskontroll er delvis egenutviklet og skreddersydd det norske markedet. Her kan man enkelt logge seg inn og overvåke energiforbruket i de ulike byggene, hente ut rapporter osv.

– Portalen har overlegne egenskaper for kommunikasjon og alarmering, sikrer oppetid på anleggene og skaper trygghet og forutsigbarhet for brukeren.

Kjøpte på rett tidspunkt
Slik markedet og etterspørselen har utviklet seg, er de ikke i tvil om at de kjøpte automasjonsbedriften andXor AS på rett tidspunkt. Med det fikk de inn spesialkompetansen på automasjon/byggautomasjon og toppsystemer.

– Nå kan vi innfri både automasjons- og elektroinstallatørens ønsker om at vi tar ansvar for en større del av leveransen. Tidligere har vi befunnet oss et sted mellom ventilasjon, rør og elektro, og totalansvaret har blitt svevende mellom aktørene. Nå blir vi invitert til bordet som en likeverdig samarbeidspartner med definert ansvar, selv om vi fortsatt har som mål å jobbe med installatørene og være en tilbyder for dem.

God utvikling
Jessen og Næss forteller at selskapet har kommet seg godt gjennom to år med korona. 2020 var faktisk et rekordår, mens de i fjor endte noe bak de budsjetterte resultatmålene, som oppkjøpet bidro til. I tillegg var det generelt litt avventende holdning i markedet.

– Men nå har vi blikket rettet framover.  Med de fem nyansettelsene i løpet av dette første halvåret, er vi klare til å kunne bidra ytterligere til at våre kunder blir enda mer bærekraftig – på vei mot det grønne skiftet!

Kilde: ITBAktuelt.no