Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

ITB Brukerforum i Bergen: - Hva har vi lært?

Foto: Therese Hagenes.

– Hva har vi lært, og hva skal vi gjøre fremover? Dette spørsmålet stilte Tommy Hagenes, daglig leder Energy Control under ITB Brukerforum i Bergen 10. mars. – Norge stenger ned, men hvorfor går byggene våre som normalt? Dersom vi kunne senket temperaturen med 4-5 grader i disse tomme byggene, kunne vi spart opp mot 25 prosent energi, påpekte han i sitt innlegg.

Artikkelen er opprinnelig publisert på: ITBAktuelt.no

Tommy Hagenes tok for seg sammenhengen mellom tradisjonell automasjon og/SD, og Proptech/IT. Han gikk rett på en rekke fakta som utgjør et globalt problem.

Energi og Co2-forbruk er et slikt problem, sa han og viste til at transport utgjør 28%, bygg 40% og industri 32% av CO2-forbruket. 80% av byggene i 2050 er allerede blitt bygget. I dette ligger det både erkjennelser og muligheter.

– 10 av 10 bygg har funksjonsfeil på SD-anlegget, sa han, og stilte spørsmålet: Hva koster feilene?

De fem vanligste feilene, en slags topp 5 feilliste ser slik ut, påpekte han:
1. Ubalanse
2. Sensorplassering
3. Støy
4. Tilkomst
5. VAV for tett etter bend

Han henviste til at dette er hentet fra Camilla H. Andersen ved Universitetet i Århus og tidligere forsker i SINTEF.

– Bør vi være redd forandring? Spurte Hagenes retorisk, og fulgte opp med med et nytt spørsmål: – Bygger du, eller rehabiliterer bygg med teknologi fra 1987?

– Vi leser om smarte bygg og smarte hjem. Men næringsbyggene våre har ikke sett den store transformasjonen ennå. Det er ekstra tungt å være BAE-næringen når bransjer utenfra gjentatte ganger snakker med byggebransjen. Men dessverre tilhører denne mangelen godt dokumenterte påstander. La oss se på noen erkjennelser, tydeliggjorde han.

Topologi kan være stikkordet, ifølge Tommy Hagenes. Med andre ord: Hvordan knytte Proptech sammen med resten?

– «Eldrebølgen» for bygg kommer. Vi kommer ikke til å ha nok sykepleiere for besteforeldrene våre og driftere for byggene, sa han.

Gode konsepter fyller bygg med folk

Proptech Bergen ble etablert på Kokstad i et gammelt Nordea bygg i 2018. Bygget skulle egentlig rives, og Tommy kjente det godt fra egen forvaltning. Når han spurte Nordea om å få bygge en Proptech lab. i bygget, fikk han ja.

Proptech Bergen er først og fremst en solid møteplass og laboratorie for utvikling av eiendomsteknologi, men det er også et konsept som har som målsetting å gjøre eksisterende bygg smarte.

Han viste til at bygget skulle rives, men ble reddet fra rivningsdøden. Dette var et eksempel på gjenbruk av bygninger. Ved i mye større grad drive gjenbruk, kan byggebransjen bli mer klimavennlig.

Tommy Hagenes er etter hvert et kjent navn i bransjen, og er ikke redd for å si hva han mener. Han har som oftest belegg for sine uttalelser, nettopp fordi han er opptatt av å teste eller bruke data for sine vurderinger. Tommy fortalte videre om sin reise, som etter hvert begynner å bli noe år fra han jobbet som automasjonsingeniør og selv gjorde programmering mot SD- anlegget. Han innrømmer at han i dag har gjort feilsøking på sine gamle bygg, og er i dag svært opptatt av hvilke muligheter som ligger uten kabling og gjennom IOT som fortsatt er i en tidlig utviklingsfase mot eiendom.

Virtuell tvilling med økt verdiskaping i alle prosjektets faser

Mats Bremertun som sammen med DNB NE sin energiekspert Eivind Bengtson fortalte om dette rehabiliteringsprosjektet som har tatt i bruk helt nye digitale verktøy i planlegging, prosjektering og bygging.

Når en ser hvilke verdier som skapes ved å 3D-scanne bygget til en virtuell tvilling, forstår man fort at dette er fremtiden. De delte noe av de erfaringer de har gjort i form av gjennomførbarhet, redusert reisetid, arealoptimalisering, færre prosjekteringsfeil, lavere risiko, bedre kvalitet i kommunikasjonen mellom prosjektdeltagerne og effektivitet for å nevne viktige områder.

Angarde skal bygge ut en hel bydel

Angarde var gamle Auto 23 bil, men som nå dreier seg om eiendomsutvikling. Det er avgjørende for bydelen i Spelhaugen at politikerne blir enig om at endestasjonen til bybanen blir i Spelhaugen og ikke på Oasen som i dag, men her venter de fortsatt på en endelig avklaring.

Det dreier seg om investeringer, men den ligger inne i reguleringsplanen for området som skal transformeres fra industri til «den grønne byen». Arbeidet med reguleringen er gjort sammen med danske Gehl, og det skal på sikt bygges hele 700 boliger og ca. 40.000 m2 næring (handel, kontor og service) I påvente av det store prosjektet forvalter de sin eksisterende bygningsmasse som best de kan.

Da Krokatjønnveien 11 C i fjor ble ledig, etter mange års leie av ABB som enbrukerbygg, var de usikker på hva de skulle gjøre. Bygget var vurdert for en powerhouse oppgradering til en prislapp på over 220 mill.

Det endte med et samarbeid med Proptech Bergen, og Tommy og meg i et rådgivningsoppdrag Proptech Bergen «as a service» og en prislapp på hele rehabiliteringen på 12 millioner og 80 % ombruk.

Veldig mye beholdt. Ventilasjonsaggregatene er skiftet, men kanalnettet er gjenbrukt.

I Krokatjønnveien 11 C startet det med å skaffe seg bedre innsikt, og det gjennom å få mer data for mer datadrevne valg. Det starter jo ofte med menneskene, er de smarte, skaffer de seg mer data slik at beslutninger tas på reelle tall og fakta, og ikke på synsing.

Det samme gjelder egentlig i en smart by, men eierskap til dataene er enklere i et bygg enn i en by. Her er dette imidlertid litt annerledes, nettopp fordi Angarde eiendom eier hele byen/ bydelen. Vi skaffer oss derfor ikke bare data fra et bygg, men fra alle.

Og da kan vi på en helt annen måte benchmarke byggene mot hverandre, og kan sånn sett ta helt andre strategiske beslutninger. Målet er å ta dette enda videre i det kommende transformasjonsprosjektet av hele bydelen. Fra industri til den grønne byen, som altså er Angarde eiendom sin visjon for området.

«Lassie show» før konsert i storstuen

Tommy Hagenes har importert en hund, det vil si en robothund. Denne demonstrerte sin teft under ITB Brukerforum, og Hagenes viste til hva Kristoffer Gjerde, robottrener hos IT-selskapet Cognite har sagt: «Robotene kommer, robothunder kan gjøre oljeplattformer helt autonome, så hvorfor ikke byggene?»

– Lassie kan gå runder i bygget, og blant annet lese av energimålere og lese brannsentralen, avsluttet Tommy Hagenes sitt innlegg om robothund i drift- og forvaltning av bygg.

Tommy’s engasjement for å få tak i en «Lassie- en robothund for eiendom» har vært stort. Nå er denne på plass i Fyllingsdalen sammen med mange teknologiinteresserte leietagere. Denne kvelden ble det mest partitriks, men det tar ikke så lang tid før vi får høre om reelle oppgaver «Lassie» har utført på Krokatjønnveien 11 C, slik Tommys ambisjoner er.

ITB Brukerforum i Bergen med ny vri

Proptech Bergen i Fyllingsdalen med litt annen ramme enn den vanlige. Istedenfor frokostmøte, inviterte Integra sammen med Grønn Byggallianse med Angarde eiendom som vertskap til festaften i deres nyoppussede storstue i førsteetasjen på Krokatjønnveien 11 C.

Brukerforum i Bergen 10. mars ble arrangert av Integra og Grønn Byggallianse. Kvelden ble avsluttet med konsert fra lokale Heatwaves, og det er liten tvil om vi vil få flere event på Krokatjønnveien 11 C.

Tekst: Roar Smelhus, Integra og Per Henriksen, ITBAktuelt.no. Foto: ITB Brukerforum