Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Simulerer seg frem til lavutslippsamfunnet

Foto: NMK.

I fremtidslaboratoriet i Ålesund på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) kan de simulere sin egen- og andre byers vei gjennom det grønne skiftet på mot lavutslippssamfunnet 2030.

ITB Brukerforum er nå gjennomført i Ålesund, og for et spennende møte det ble. Møtet startet med omvisning og demonstrasjon på fremtidslaboratoriet, og her viste Céline Crévisier i Augment City oss potensialet i bruk av digital tvilling i bærekraftig byplanlegging. Er slikt verktøy er det i mange tilfeller behov for, det er ikke så enkelt for hver og en av oss å forstå hvilke utfordringer og muligheter som ligger i en bærekraftig fremtid. For mange virker fremtiden skremmende, og mulig derfor er det også mange motkrefter. Et slikt laboratorie kan nettopp fjerne slike barrierer, også kan vi simulere oss frem til tiltak før de faktisk utføres i bybildet.

Organisatorisk innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling

Anne- Lise Sagen Major er ansvarlig for innovasjon i Ålesund kommune, og hun fortalte oss hvordan fremtidslaben kan bidra til organisatorisk innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi trenger nye samarbeid, og det gjelder både forskning og innovasjon om vi skal klare omstillingen som tvinger seg frem grunnet klimasituasjon som bekreftes stadig mer alvorlig. Norsk maritimt kompetansesenter har mange medlemmer på tvers av bransjer, og nå jobbes det iherdig med å få alle disse til å samarbeide på nye måter. Det må skapes nye samarbeids- og forretningsmodeller, og disse må ha som målsetning at de skal være bærekraftige. Veikart for smart omstilling leves ut hver eneste dag på NMK, bekreftet hun senere i programmet.

Kollektiv intelligens for energifleksibilitet i bygg

I EU prosjektet Collectief jobber de med hvordan de kan bidra til å begrense klimaendringene og samtidig omstille samfunnet ved å utvikle smarte løsninger som både er kostnadseffektive og rimelige. Per Martin Leinan i Ålesund kommunale eigedom bidrar i prosjektet, og kunne gjennom møte gi oss noen høydepunkter så langt i det europeiske forskningsprosjektet som har sin base på fremtidslaben som nær nabo til Campus Ålesund og NTNU. Ineffektive bygninger og energisystemer kan være rot til bekymring i befolkningen, noe som er et økende problem i Europa, hvor 75 % av bygningsmassen ikke er energieffektiv. Også i Norge ser vi denne trenden, og kanskje blir det en større aksept med tiltak nå som energiprisene er rekordhøye også her.

Kan BAE lære av havbruksnæringen når det kommer til digitalisering?

Dette var et av spørsmålene vi hadde invitert Elling Aarseth fra Optimar til å fortelle oss om. Optimar er et spennende selskap i betydelig vekst, og selv om fiskens vei til matbordet ikke er direkte sammenlignbar med hvordan vi bruker sensorteknologi for å ta mer datadrevne valg i bygg, finnes det mange fellestrekk og læringsmuligheter. NMK er nettopp et sted for slik læring og samarbeid, og derfor trenger vi flere klynger som samler og fasiliterer tverrsektorielt samarbeid. Både Construction city og Site 4016 som ble besøkt i fjor høst har noe å lære fra NMK og omvendt. Vi kan digitalisere det meste, men først må vi finne ut hvilken nytte og hva vi skal bruke digitaliseringen til. Ikke teknologi for teknologiens skyld, men som verktøy for bærekraften.

Neste ITB Brukerforum skjer i Oslo, og da er casen Holmlia nye senter.

Presentasjoner fra ITB Brukerforum, Ålesund. 

ITB Ålesund - NMK 25 April .pdf

ITB Ålesund Presentasjon Framtidslaben ITB Brukerforum april 22.pdf

ITB Ålesund_NTNU COLLECTiEF-Norsk presentasjon.pdf