Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Integras årskonferanse med sterk faglig del gjennomført

Integras årsmøte ble gjennomført på Rebel i Oslo 11. mai 2022. Møtet ble etterfulgt av årskonferansen med et faglig sterkt program. På kvelden fikk vi kulturelle innslag av Olle Abstract og Mia Berg til mat og mingling på Skråplanet.

På årsmøtet i forkant av årskonferansen ble nytt Integra styre valgt. 

Rebel var ikke tilfeldig valgt, - vi liker godt hvordan Entra har rehabilitert bygningen og fylt det med verdiskapende innhold i de flotteste omgivelser. Integra-medlem Schneider Electric har vært en solid bidragsyter ved smarte løsninger og godt miljø.

Bærekraft
Etter årsmøtet og det nye styret var klappet tillykke, innledet Tore Strandskog fra Nelfo med viktige næringspolitiske saker. Deretter stod bærekraft på dagsorden, og Anders Bjartnes fra Norsk klimastiftelse- energi og klima gav oss et makrobilde, og en kort status på det grønne skiftet post korona og midt i krigen i Ukraina.

Det er liten tvil om at vi fremover få til mer med mindre ressurser, samarbeide tettere og bedre, og dele erfaringer slik at vi kan lære av hverandre. Vi må gjennomføre prosjekter og prosesser med incentiver som drar oss i riktig retning og reelt kutter klimagassutslipp.

Et bærekraftig resultat fordrer innovasjon, og da er det viktig at de tekniske fagene blir involvert så tidlig som mulig. Teknologien som våre medlemmer leverer, må spilles god slik at den bidrar reelt til å kutte klimagassutslipp. Tore Bakke fra Bravida og Roar Andersen fra Caverion fortalte om hvordan de nå prioriterer bærekraft strategien, og jobber med mangfold og likestilling. Gode og klare budskap fra bransjen.

IT-Sikkerhet
Asle Kosbergløkk, HRP og rådgiver i Integra og kollega Carl- Axel Hagen tok for seg IKT- sikkerhet i en urolig og utfordrende verden. Hagen forklarte hvilke trusler vi står overfor når hackerne bare blir sterkere og sterkere, og dessverre flere og flere. Det er derfor viktig at vi tar trusselbildet på alvor. Asle sitter i gruppen som er i gang med å revidere veilederen for Nelfo og Integras medlemmer.

Kompetanse
Siste tema på agendaen var kompetanse, og denne ble ledet av vår daglig leder. Hun fikk bistand fra Nelfos fagsjef på kompetanse, Svein Harald Larsen, samt Simen K. Magnussen fra SAAS Prosjekt og Marte Aaltvedt fra Caverion som kom med gode råd til hvordan Integras medlemsbedrifter kan tiltrekke seg nye personer til fagområdet. Integra vil jobbe videre for å etablere bygningsautomatisering som egen fagutdanning, men også få på plass etter- og videreutdanningstilbud.