Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Kollektiv intelligens for energifleksible bygg

I prosjektet ser de på hvordan de kan bidra til å begrense klimaendringene og samtidig omstille samfunnet ved å utvikle smarte løsninger som både er kostnadseffektive og rimelige. Per Martin Leinan i Ålesund Kommunale Eigedom bidrar i prosjektet, og han ga oss under ITB Brukerforum i Ålesund noen høydepunkter så langt i dette europeiske forskningsprosjektet.

Problemet
Ineffektive bygninger og energisystemer kan være rot til bekymring i befolkningen, noe som er et økende problem i Europa, hvor 75 % av bygningsmassen ikke er energieffektiv. Også i Norge ser vi denne trenden, og kanskje blir det en større aksept med tiltak nå som energiprisene er rekordhøye. Klimaendringer og ekstremvær kan også være en barriere for bærekraftig energiomstilling, særlig i urbane områder. Regulering av etterspørsel er en effektiv tilnærming til energieffektivitet, men det er likevel vanskelig å styre energiflyt i urbane områder på grunn av komplekse systemsammenhenger som påvirkes av urbanisering, brukeradferd og klima mfl.

Løsning
COLLECTiEF konsortiet implementerer, tester og forbereder et interoperativt og skalerbart energistyringssystem. Gjennom prosjektet kobles ulike husholdningsapparater til bygningens energisystem gjennom en unik algoritme som utvikles underveis. Denne metoden gjør det mulig for hjemmet å tilpasse seg brukernes behov, og bygget blir en del av et større kollektivt system, hvor flere bygninger reduserer energiforbruk. Smartere bygninger vil bidra til et bedre samfunn, og til en mer bærekraftig og tilpasningsdyktig verden. Praktisk benytter prosjektet en sensor (Sphensor) for monitorering av inneklima. Denne er designet for å kartlegge inneklima over tid, og dataene blir kontinuerlig sendt til «BRiG» via radiosignal. Målingene er svært nøyaktige, og flere måleparametere er integrert i den samme kompakte sensor.

Forretningsmodell og mål
Målet er å etablere en markedsplass som omsetter fleksibilitet gjennom kjøp og salg. Brukere kan være byggherrer og forvaltere, gjerne i eksisterende bygg som brukere eller produsenter av energi, og hvor eksisterende utstyr kan benyttes til å forbedre fleksibiliteten. Det lages et fleksibelt energinettverk basert på kollektiv intelligens. Dette gir lave installasjonskostnader og høy datasikkerhet. Prosjektet bruker kostnadseffektive deler slik at systemet kan tas i bruk i hele Europa. Tjenesten blir testet i 14 bygninger rundt om i Europa for å forsikre at systemet er effektivt og tilpasset ulike eksterne forhold. Systemet gir en mer nøyaktig, og mindre krevende miljøstyring gjennom bruk av sensorer som fokuserer på brukernes behov. Det utvikles smarte, brukervennlige systemer som forbedrer måten bygninger styres på, noe som reduserer energiforbruket.

Fordelene med systemet så langt
Fordelene med systemet er det gjør eksisterende bygg smartere. Så langt har prosjektet erfart 16 % gjennomsnittlig reduksjon i energiforbruk. Det er gjennomsnittlig spart 0,2- 0,3 Euro/ m2 knyttet til energiforbruket, 15 % forbedring i brukertilfredshet og 24 % økning i fleksibiliteten er tallenes tale så langt i prosjektet. Det betyr at det bør være stor interesse for prosjektet også fremover, vi vil gjerne følge prosjektet med videre progresjon potensielt.

COLLECTiEF-Norsk presentasjon - ITB Brukerforum Ålesund.pdf

https://collectief-project.eu/