Integra styret 2022

Integra styret og daglig leder Vigdis Sværen. Foto: Sørlie Media.

På Integras årsmøte 11.mai ble nytt styre valgt. Vidar Låte, Aventi Technology ble styreleder og Randi Mogerhagen, Schneider Electric nestleder.

Integra styret 2022 består av: 

  • Vidar Låte, Aventi Technology (styreleder) 
  • Randi Mogerhagen, Schneider Electric (nestleder) 
  • Thomas Nohre, Siemens 
  • Roar R. Johannesen, GK Norge 
  • Thomas Heggelund Jensen, Johnson Controls 
  • Jo Jessen, Instell 
  • Karl Renaas, Caverion 
  • Nina Hansen, JM Hansen 
  • Andreas Larsen, Nordkontakt 

Øyvind Myhra, regionsjef i Nelfo Møre- og Romsdal er observatør. 

Kontaktinfo til Integra styret.