Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Integra tar initiativ til egen utdanning i bygningsautomatisering

Mange av Integras medlemsbedrifter melder om utfordringer med å rekruttere nye ansatte.

Utdanningen møter ikke bedriftenes behov

Etter en overordnet analyse av situasjonen, i dialog med skoleverk, fagutdanning og bedriftene kom det frem at dagens automatikerutdanning ikke treffer behovet bedriftene innen bygningsautomatisering har.

Automatikerutdanningen er svært god og omfattende, men handler i for liten grad om bygningsautomatisering. Derfor opplever unge i fagutdanningen at det er krevende å skaffe seg lærlingplass, men også å få fast ansettelse når de er ferdig utdannet. Dette er en situasjon som er vanskelig å leve med når elektro- og automasjonsbransjen har et stort behov for ny, digital kompetanse. I samarbeid med bedriftene og representanter fra de ansatte har styret besluttet to tiltak for å møte kompetansebehovet;

  • Nelfo og Integra har tatt initiativ til å få på plass en egen yrkesfaglig utdanning i bygningsautomatisering.
  • Samtidig er det inngått et samarbeid med blant annet fagskolen i Oslo for å få utviklet et nytt etter- og videreutdanningstilbud i bygningsautomatisering i regi av Bransjeprogrammet Elektro, automasjon, kraft- og fornybarnæringen.

- Jeg tror dette vil bli attraktive utdanningsløp både for ungdom som skal velge utdanningsretning for første gang, men også for erfarne fagfolk i elektronæringen som ønsker å tilegne seg ny kompetanse. Alle har et forhold til bygninger, det er der vi bor og arbeider, og de er viktige for utforming av byene og bomiljøet som omgir oss. Styring og automatisering er avgjørende for å bygge fremtidens bærekraftige bygninger. Dette er kompetanse for fremtiden, sier daglig leder i Integra, Vigdis Sværen.