Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Posisjonerer seg i automasjonsbransjen

– JM Hansen posisjonerer seg i automasjonsbransjen fordi selskapet vil være en betydelig og fremtidsrettet aktør. Da er det godt å ha bransjeforeningen Integra som viser mulighetsbildet for bransjen vår. Samtidig som vår bransje blir et naturlig valg når stadig flere tenker teknologi på vei inn i det grønne skiftet, sier daglig leder Nina Margareth Hansen i JM Hansen i Tromsø.

Artikkelen er først publisert på ITBAktuelt.no

Tromsø-bedriften er en «institusjon» i Nord-Norge, og nærmer seg 100 år. Selskapet ble grunnlagt av Johan Martin Hansen i 1925, og han var blant de første til å tilby elektrifisering av fiskeflåter. Kunder i den sjøgående bransjen er fortsatt en del av selskapets virksomhet. Men mange av de 165 ansatte og omsetningen på nær 232 000 000 kroner i 2021 er fra byggebransjen.

I fjor høst grep Nina Hansen (565) muligheten til å få en plass i styret i Integra.

Hun synes det er viktig med et slikt fagforum. Integra sitt næringspolitiske fokus sikrer gode rammebetingelsene og bidrar til økt rekruttering til bransjen ved å synliggjøre rommet innenfor bærekraft.

– Teknologi vil være både driver og forutsetningen for det grønne skiftet, og Integra bidrar til å synliggjøre dette, kommenterer hun.

Hun understreker at det er viktig å ha Integra som kan vise mulighetsbildet for bransjen og at medlemmene da blir et naturlig valg. Spesielt rundt teknologi mot det grønne skiftet.

– Integra kan synliggjøre mulighetene overfor kundene, og bidra til at vår bransje vi blir den naturlige partneren når vi snakker om bærekraft i bygg.

Nina Hansen påpeker at å posisjonere seg i automasjonsbransjen er viktig. Kombinasjonen av byggerfaringen og teknologiforståelsen i krysspunktet mellom OT og IT vil Integras medlemmer være en viktig aktør for å sikre bærekraft i fremtidens bygg.

– Slik vil aktørene i denne bransjen være naturlige samarbeidspartnere for alle kunder, sier hun.

Budskap og aktiviteter kan spisses mer

Lærlinger samlet hos HM Hansen i Tromsø.

Som nytt styremedlem i Integra føler hun at hun går inn i et aktivt miljø som er med på å gjøre bransjen mer synlig i markedet. Men, mener hun, man kan spisse budskap og aktiviteter enda mer. Det vil synliggjøre både bransje og rekruttering. Ikke minst er temaene flere jenter og kampen om de beste hodene høyaktuelle.

– Dette krever mer enn markedsføring. Det krever tiltak. Dette føler jeg at Integra er oppmerksom på, og som vi skal forsterke.

– Hva er Integras viktigste utfordringer?

– Ikke alle forstår hva Integra egentlig er. Her har vi fortsatt en jobb å gjøre, synliggjøre både Integra og bransjen. Vi må få bedre ut hva vi driver med. Å jobbe med kommunikasjon er kanskje den største utfordringen fremover. Oppgaven blir på en enkel måte å forklare hva vi driver med. Å snakke med kundene om automasjon og integrasjon er ikke alltid enkelt. Vi må forklare hva vi egentlig jobber med og kan tilby.

– Tradisjonelt snakker byggebransjen om tegl, betong og noen kabler. Blir det Integra driver med det viktigste med fremtidens bygg?

– Om det vi driver med ikke er det viktigste gjennom byggefasen, så er det helt sentralt når det kommer til driftsfasen.

Nina Hansen understreker at de tekniske fagene blir stadig viktigere i et moderne bygg, nytt eller rehabilitert. Derfor må bransjen posisjonere seg i næringskjeden.

Hun peker på at en av utfordringene har vært at den som bygger og den som drifter bygget ikke alltid har hatt sammenfallende interesser. Nå tvinges de ofte sammen ved hjelp av krav fundert på EUs taksonomi og krav fra finansnæringen. Da bør bransjen ta en aktiv posisjon allerede ved oppstart.

– Vi må ta en aktiv posisjon innen rehabilitering. De fleste bygg er allerede bygget, og må sees i et gjenbruksperspektiv. Stål og sement er der allerede. Mye av dette vil derfor dreie seg om de tekniske installasjonene.

Ny kunnskap på plass i 2008

Tromsø-selskapet skjønte tidlig at fremtiden vil handle om automasjon. Allerede i 2008 ble det dannet en avdeling for denne kunnskapen. I de påfølgende årene ble JM Hansen en betydelig aktør for automasjon i bygg.

Daglig leder Nina Hansen så at det var ikke mange andre som kombinerte automasjon med elektro. Men gjennom Integra forstod hun at miljøet tenkte helhetlig.

– Jeg har vært opptatt av å kombinere en tradisjonell installasjonsbedrift med automasjonskunnskaper. Dette henger sammen. På samme måte som IT og OT. Skillet mellom IT og operasjonell teknologi er i ferd med å utviskes.

– De to viktigste oppgavene for Integra fremover er å synliggjøre kompetansen vi har innen utvikling av bygg, og den posisjonen vi vil få i fremtiden.

Kjønnsbalanse, eller rettere; ubalansen i bransjen

JM Hansen i Tromsø: Stor innen fiske, stor innen bygg. Alle foto: JM Hansen.

– Fremtiden; vil den fortsatt bli maskulin?

– Integra og de fleste bedrifter er opptatt av å få flere kvinner inn i bransjen. Med så få jenter går vi glipp av mye arbeidskraft, og det er viktig å synliggjøre oss som en attraktiv bransje innen bærekraftutvikling.

Hun forteller at JM Hansen har engasjert seg i temaet jenter og teknologi. Hun påpeker betydningen av å fremme bransjens jobb for bærekraft. Og det å ha en organisasjon som viser oss frem for kunder og skape stolthet for de som er i bransjen.

– Er det mulig å få til like mange kvinner som menn i bransjen?

– Det er det nok et stykke til. Jeg snakket med den sist ansatte kvinnelige lærlingen, og i likhet med de andre, er at hun er eneste jente på sin skoleklasse. Jeg skulle ønsket oss flere, fordi jeg tror mangfold er viktig. Derfor er jeg opptatt av å øke andelen jenter. Men så er det slik at det er alltid de som er best kvalifisert som får den utlyste jobben. Vi må legge til rette for at jentene kan kjenne trygghet på å få jobb.

Nina Hansen forteller til slutt at andelen kvinner i bedriften utgjør 10 prosent.

– Og jeg er stolt av at vårt største prosjekt noensinne og en totalteknisk leveranse , Nye Narvik sykehus er ledet av en kvinnelig ingeniør.

– Program for å øke kvinneandelen?

– Vi har definert seks av FNs bærekraftsmål og er opptatt av like muligheter uavhengig av kjønn og legning. Vi arbeider tett opp mot skole og universitet og opptatt av økt rekruttering av kvinner til teknologifagene, sier Nina Hansen til slutt.