Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

ITB Brukerforum i Stavanger

Det overordene temaet for ITB Brukerforum har vært integrasjon av de tekniske anleggene i bygg, noe som også vil være viktig fremover. ITB Brukerforum som ble arrangert i Stavanger 14. februar, hadde også dette som tema. Her ble det presentert arbeid og resultater som også representerer endringer på systemnivå.

Alltid på jakt etter bedre løsninger
– I Stavanger finnes det aktører som vil gå i front for de endringene vi nå sårt trenger på Norges vei til lavutslippssamfunnet. Slik vi opplever det er Smedvig alltid på jakt etter bedre løsninger, og de går sjelden for de samme løsningene fra prosjekt til prosjekt. Årene går mellom byggeprosjekter, og det som var innovative løsninger i forrige prosjekt er det neppe i det neste. Som bestiller er det viktig å bruke sin innkjøpsmakt til å etterspørre den samme nysgjerrigheten blant sine samarbeidspartnere, påpeker primus motor for ITB Brukerforum i Integra, Roar Smelhus.

Eget rådgivermiljø
Under frokostmøtet i Stavanger kom det frem at tjenestene Smedvig får fra det tradisjonelle rådgivermiljøet ikke er spisset nok. De tok derfor initiativ til å få laget sitt eget rådgivermiljø, samlet i selskapet Veni. – De sitter tett på oss som eiendomsutvikler, noe som gjør at de hele tiden må strekke seg lenger på løsninger med den beste og mest oppdaterte kompetansen, sier Rune Augenstein som er CTIO i Smedvig Eiendom.

– På samme måte utfordrer vi arkitektene og entreprenørene. – Vi forstår viktigheten av å ta vare på eksisterende bygg, samt legger til rette for at byggene kan brukes gjennom hele døgnet med smarte løsninger, bekrefter Augenstein. – Vi tror på samarbeid, og legger derfor til rette for å etablere klyngemiljøer hvor selskaper kan samarbeide på tvers av bransjer og verdikjeder. På den måten fyller vi byggene med leietagere, og fasiliteter, samtidig som vi driver næringsutvikling i regionen. Noe av det samme har Entra gjort i Tullinkvartalet, og OBOS planlegger muligens noe av det samme med blant annet AF på Ulven, sier Smelhus.

Bærekraftig fremtid
Inspirert av blant annet Signify har GK tatt initiativ til å innovere i sin tradisjonelle forretningsmodell.
– Her har de i mange år har levert konkurransedyktige priser i totalentrepriser i entreprisemarkedet, for så å rydde i egne og andres feil og mangler gjennom en supplerende servicekontrakt. Selvfølgelig er ikke dette bærekraftig, men det krever likevel mot og vilje for å initiere en endring. GK har lett etter en eiendomsutvikler som er villig til å se på hva denne innovasjonen medfører av endringer på systemnivå, og i Smedvig har de funnet en partner som deler evne og vilje til endring.

– Vi fikk under ITB Brukerforum en kort innføring i hvor dette arbeidet nå står, og det blir utrolig spennende å følge progresjonen fremover, sier Smelhus som også har fulgt oppstarten av denne utviklingen i Byggfloken 2.0 initiert av blant annet Æra og Statsbygg med GK og Signify som initiativtakere.

Vilde Eikeskog, med master i Energi og Miljø, og jobber i Veni som bærekraftskonsulent, beskrev i sitt innlegg et scenario om at vi om noen år bygger eller rehabiliterer bygningskroppen gjennom et tradisjonelt innkjøp, for deretter å abonnere på alt av inventar og teknikk i bygget gjennom dets levetid.

– Det er ikke så vanskelig å forstå at det vil redusere dagens suboptimalisering, og samtidig bedre kvaliteten på både inneklimaet og inventaret i bygget parallelt med at fleksibiliteten i bygget sikres. Lange leier bundet i store arealer blir stadig sjeldnere, og den fleksibiliteten selskapene trenger i en usikker verden vil forme kontraktene med tilhørende innkjøp av tjenester. En tradisjonell totalentreprise vil i denne sammenheng heller bli unntaket snarere enn regelen, nettopp fordi den i begrenset grad incentiverer den kvaliteten vi trenger i en bærekraftig fremtid, sier Smelhus.

 

Kilde: ITBAutuelt.no