Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Teknostallen i Trondheim med store ambisjoner som et fleksibelt høyteknologisk bygg

Foto: 3D Estate og KLP.

Dette var tema og møteplassen for ITB Brukerforum 18. september. Bygget som skal stå ferdig i september 2025, skal etter planen tilføre moderne og fleksible arbeidsmiljøer i et område som er svært attraktivt for kunnskaps-, forsknings- og teknologibedrifter. Bygget skal inngå i det som har fått navnet Teknobyen, opprinnelig en gammel trikkestall.

Artikkelen er opprinnelig publisert på ITBAktuelt.no 

KLP Eiendom, Integra og Grønn Byggallianse stod som vertskap for ITB Brukerforum i Trondheim og overførte kunnskap om planer og fremdrift av Teknostallen som har som mål å oppnå både BREEAM Excellent og WELL Platinum.

KLP har for øvrig kontorer i fire land, prosentvis fordelt på Norge med 71 prosent, Sverige 16, Danmark 9 og UK 3, og i 12 byer. 160 ansatte som holder orden på 61 prosent av eiendomsmassen som er kontor og lignende, 21 prosent er hoteller, 10 prosent kjøpesentre, med til sammen 2,5 millioner kvm. Eiendomsverdien er til sammen 94 milliarder kroner.

I Trondheim har KLP Eiendom 32 ansatte, med en eiendomsverdi på 10 milliarder kroner og  400.000 m² fordelt 33 eiendommer.

Teknobyen ligger sentralt mellom NTNU og SINTEF på Gløshaugen og St. Olavs Hospital. Området har nærhet til bysentrum og offentlige kommunikasjonsmidler som tog og flybuss. Kort vei til dagligvare,  Lerkendal stadion, treningssenter, barnehager og rekreasjonsområder.

Kommende leietakere i bygget er NCC Building Midt-Norge og Kelvin AS. Sistnevnte er en landsdekkende kulde- og varmeentreprenør.

Gjennomføres som samspillskontrakt

Prosjektet gjennomføres som en samspillskontrakt, fordi, som KLP påpeker, er det liten risiko for entreprenør og at tekniske entreprenører er tidlig involvering. Erfaringene så langt i prosessen er at det burde være en større ITB-organisasjon og større fokus på ITB-rollen. 

Kelvin er fornøyd ved at de fikk nøyaktig den rollen i prosjektet de ønsket seg, men fant fort ut at dette. rollen var mer krevende enn de trodde ved oppstart. Selskapet påpeker at tverrfaglig samarbeid er avgjørende for god gjennomføring, og å forstå de andre aktørenes ønsker og behov.

I bygget er det lagt opp til et modulbasert byggesystem hvor bredden på kontor følger modulbredder på 2,4 m, og akseavstand på 9,6 m.

Styring av varme, ventilasjon og belysning er basert på 2,4 m-moduler. I midtsonen legges det opp til et modulbasert byggesystem med modulbredder på 3,6 m-moduler. Videre skal det være programmerbare romkontrollere med fleksibel løsning og intuitivt brukergrensesnitt.

NCC likte forslaget fra Kelvin

- Kelvin kom inn etter samspillet med NCC hvor de ønsket alternativ med CO2 varmepumpe til Teknostallen, fortalte Erik Hoksrød, avdelingsleder og medeier i Kelvin AS. Vi fikk tre dager på å skissere en løsning, og da vi presentere forslaget for NCC så likte de dette. Vi endte med å få prosjektet, sa han.

Arbeidet med risikoanalysene startet før maskinene ble designet. Daniel Coulburne, en internasjonalt anerkjent ekspert ble engasjert til å lage en QRA (quantitative risk assessment).

QRA er en formell og systematisk metode som bruker målbare, objektive data for å bestemme en eiendels verdi, sannsynligheten for tap og andre tilhørende risikoer og er mye mer omfattende enn "vanlige" risikoanalyser. Denne omfatter simuleringer på både maskinene isolert og installasjonen i teknisk rom.66

- Det er enkelt å forstå hvorfor det kryr av varmeanlegg som ikke holder det de lover.

Hierarkiet i kontraktene og gjennomføringsmodellene bør vurderes med helhetlig ansvar som gir bedre resultater. Kompetanseparten bør ha ansvaret for funksjon og styring, sa Erik Hoksrød. Og la til: - Det bør ikke være så alt for komplisert å øke antallet suksesshistorier.

Teknobyens ambisjoner

Administrerende direktør i KLP Eiendom, Ruth Hege Falch Havdal uttaler seg for øvrig på Teknobyens hjemmeside at ambisjonen med Teknostallen er å bygge hjertet i Teknobyen og skape fleksible løsninger for fremtidens leietakere. Teknostallen skal bli noe mer enn et ordinært kontorbygg.

- Dette er et helt unikt byggeprosjekt som smelter sammen det nye med den dramatiske historien til Teknostallen. En moderne bastion som skal sette prikken over i en for utviklingen av ny og vital bydel. Her skal studenter og startups fra campus sammen med næringslivet strekke sentrumsbegrepet helt ut til Teknobyen og skape nytt liv, håper eiendomssjef i KLP Eiendom, Håvard Sande i et innlegg i Teknobyen.no.

Trikkestallen har siden den ble bygget i 1923 gått fra å være et hjem og verksted for byens trikker, til å bli hjertet i Teknobyen på 80-tallet - et arnested for ny teknologi og innovasjon. En katastrofal brann i 1956 førte til at flere personer mistet livet. Det ligger mye historie i veggene her.

Målet er at Trondheims nye oase skal reises på fundamentet av dette sagnomsuste bygget i sin opprinnelige dype rødfarge og mur- og teglsteinsvegger.

Teknostallen skal tilføre moderne og fleksible arbeidsmiljøer i et område som er svært attraktivt for kunnskaps-, forsknings- og teknologibedrifter, og som siste tilskudd i Teknobyen, ifølge Håvard Sande.

Teknostallen skal stå ferdig til innvielse 15. september 2025.