Instell kjøper aksjemajoriteten i andXor

Til venstre på bildet står daglig leder i Instell AS, Jo Jessen og daglig leder i andXor, Christer Berg.

Integras medlemsbedrift Instell AS kjøper aksjemajoriteten i automasjonsbedriften andXor AS i Lier. - Kjøpet av andXor er langsiktig og strategisk med tanke på spesialkompetansen de har på automasjon/bygg-automasjon og SD-anlegg. Sammen kan vi tilby våre kunder et enda bredere tilbud, som er etterspurt av mange av vår elektroentreprenør kunder. andXor vil i neste steg fusjoneres inn i Instell i løpet av 1.kvartal 2021, sier Jo Jessen, daglig leder i Instell AS.

Instell har siden oppstarten i 2003 blitt markedsledende på KNX romkontroll i Norge med en omsetning på rundt 70 millioner kroner, og 19 ansatte og 2 nye på vei inn i starten av 2021. Med oppkjøpet vil vi kunne tilby komplette prosjekter med romkontroll, automasjon og SD-anlegg til våre elektroentreprenør kunder og samarbeidspartnere, noe som har ligget i våre langtidsstrategier.

AndXor ble startet opp i 2015 og har en omsetning på rundt 12-14 millioner kroner og 7 ansatte. Daglig leder Christer Berg blir med på eiersiden etter fusjonen, og blir leder for automasjon og innovasjon i Instell, som opprettholdes som et avdelingskontor i Lier.

Begge selskapene utfyller hverandre godt, og har hatt samarbeid i flere større prosjekter med godt resultat. Vi har samme stå-på-vilje, dedikasjon og engasjement, samt sammenfallende kjerneverdier, bedriftskultur og holdninger.

Dette gir oss også mulighet til å tilby, og konkurrere i prosjekter hvor romkontroll og automasjon ligger som egne entrepriser under automasjon.

Etter fusjonen vil Instell ha 28 særs kompetente og løsningsorienterte ansatte, og det vil styrke vår posisjon i markedet. Vi vil se flere synergier, spesielt på salg og prosjekt, men også den tekniske siden som da vil ha 15 ansatte med spisskompetanse på KNX, automasjon og SD-anlegg, som vil komme våre kunder, samarbeidspartnere og prosjekter til gode.

Romkontroll, bygg-automasjon og automasjon står foran spennende år, med stor utvikling av nye produkter og løsninger som vi følger tett, og som vi ønsker å ta del i. Samt ha større fokus på innovasjon, energieffektivitet, smart- og prediktiv bygningsdrift og brukervennlighet, som er viktige bidrag i det grønne skifte og til å nå bærekrafts målene. Men samtidig også fortsatt være den gode KNX- spesialisten som vi er kjent for, til våre kunder og samarbeidspartnere, avslutter Jessen.