Integras medlemmer automatiserer og digitaliserer samfunnet

Lønnsomme næringsbygg med ITB

ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner. Byggherrer som ønsker å få mest mulig ut av investeringene i tekniske anlegg, bør sette seg inn i hva ITB betyr. Det vil gi økonomisk gevinst.

ITB-ansvarlig gir rimeligere og mer velfungerende næringsbygg

Utviklingen viser at stadig flere byggherrer og entreprenører ser behovet for å benytte en dedikert ITB-ansvarlig, spesielt i store og komplekse prosjekter. Mange offentlige og private byggherrer har endt opp med dårligere teknisk anlegg enn nødvendig. Uten at integratorrollen eller ITB-rollen blir ivaretatt på en god måte, blir de tekniske anleggene typisk mellom 3-5 % dyrere enn nødvendig.

Hvorfor ITB?
  • Dagens bygg er komplekse og vil ikke fungere som forutsatt uten omfattende planlegging og koordinering
  • Med fokus på ITB fra planleggingsfasen, vil byggeier få en bedre og mer gjennomtenkt kravspesifikasjon
  • Rådgiveren må inn fra dag én, ha tilstrekkelig fullmakter og følge prosjektet fra planlegging til drift
  • ITB er god business både i investeringsfasen og i driftsfasen
  • ITB sikrer at utbygger for mest for pengene og et anlegg som er effektivt, robust, funksjonelt og fleksibelt
  • Nye krav fra leietakere, myndigheter og bedre verdivurderinger av eiendomsmassen vil gjøre ITB til «må ha» og ikke «kjekt å ha»
Jobber etter Norsk Standard 

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen. Dette krever god planlegging og gjennomføring. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner omfatter samtlige tekniske installasjoner og funksjoner. Ved å benytte NS 3935 og NS 6450 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres betraktelig. Integra og Integras medlemmer har deltatt aktivt i utviklingen av begge standardene.

ITB-rapport

Integra har, i samarbeid med ADAPT Consulting, utarbeidet denne rapporten om ITB.