Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Energismarte Bygg 2020 – Lær av de beste!

Norske bygg må bli mer energieffektive. På Energismarte Bygg 2020 er målet å lære av hverandre gjennom å dele erfaringer og beste praksis. I tillegg får du høre om endringer i regelverket som vil påvirke næringen. Konferansen arrangeres av IEE i samarbeid med Nelfo og EFO

11. og 12. februar 2020 arrangeres Energismarte Bygg Konferansen for tiende gang. Se programmet og  meld deg på konferansen her. 

Noen smakebiter fra programmet: 

  • Lysgården er Nord-Europas mest moderne kontorbygg. Bygget er fylt opp av teknologi som skal gjøre arbeidsdagen sikker og behagelig for dem som jobber her. Hør mer fra prosjektsjef Ida Stokkan i Kjeldsberg Eiendom

  • Regelverket for energibruk i bygninger er i endring. Det pågår blant annet arbeid med endringer i energikravene i Byggteknisk forskrift (TEK20), energimerkeordningen er under revisjon og NVE utreder nye nettariffer. Hør mer om endringene som kommer. Ved statssekretær i KMD, Tom Staahle og næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog,
  • Eiendomsbransjen pepres med løfter om kunstig intelligens og stordata i Skyen. Hva betyr det egentlig, og hvordan får vi dataen ned fra skyen til nytte for brukerne og kundene? Sverre Benjaminsen, Kommersiell direktør i JM Hansen, Tromsø
  • Elektrotimen – lær av de beste! Ledende installatører og leverandører gir innspill og praktiske råd om samarbeid, dialog og gode ideer

  • Bransjen er i endring. Hvordan kan Construction City som klynge bygge opp under dette på en måte som gir økt konkurransekraft og samtidig løse bærekraftsutfordringene. Benedicte Økland, CEO Construction City

  • Internet of things (IoT) gir brukeren unike muligheter og et enklere liv, men representerer også en trussel sikkerhetsmessig. Nils Roald, Jazz Networks

  • Digitale revolusjon med futuristisk perspektiv – et ”elektrisk” innlegg om nåtid og fremtid ved Andreas Ekström, journalist, forfatter og topp foreleser 
Meld deg på Energismarte Bygg Konferansen her