Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Program Energismarte Bygg Konferansen

Se foreløpig programskisse til Energismarte Bygg Konferansen 6. og 7. mars. Programmet blir oppdatert.

Energismarte Bygg 2024 - programutkast 

Thon Arena, Lillestrøm 6. og 7. mars  

Tema: Norske bygninger spiller en viktig rolle for å løse det kommende kraftunderskuddet. På konferansen Energismarte bygg får du høre mer om hvorfor energieffektivisering og lokal solproduksjon blir så viktig fremover. 

 1. mars

Tid 

Program

09:00 

Registrering og besøk i utstillingen 

 

10:00 

Velkommen v/styreleder i IEE Thomas Liland-Vik 

Del 1: Bakteppet; klima- og energisituasjonen i EU og Norge 

 

 • Om energisituasjonen i EU og Norge, - mål og virkemidler 
 • Hvordan kan Norge skaffe den nødvendige fornybare energien vi trenger, hvilke muligheter har vi og hva vil det koste?  
 • Potensialet i og verdien av energieffektivisering – hvordan og hvem skal vi som bransje overbevise? 

  

Med bl a Anders Bjartnes, KlimaEnergi. Flere navn kommer 

 

11:00 

Del 2: Politikk og rammebetingelser 

 

 • Hvordan mener regjeringen at Norge kan skaffe nødvendig fornybar energi for det grønne skiftet, og hvilken rolle får bygningene våre? Presentasjon av regjeringens handlingsplan for energieffektivisering.  
 • NVE får en viktig rolle som koordinator og med å skaffe til veie kunnskapsgrunnlag for energieffektivisering og lokal solproduksjon 
 • Samtale med innlederne, bransjen og politikere 

 

13:00 

Lunsj og besøk i utstillingen 

14:00 

Del 3 Fra ord til handling. Hvordan bestiller vi energismarte bygg? Hvordan sikre at det tildeles på kriteriene som gir et energismart bygg? Vi får høre innspill fra verdikjeden. 

 

Bakteppet: «Hvordan diamanten ble gråstein» - hva skjedde med de høye ambisjonene og kan vi nå de høye klimamålene i et rehab-prosjekt med den tradisjonelle samhandlingsformen? 

 

 • Byggherrens perspektiv – hvilke krav stiller de ambisiøse byggherrene? Og hvordan kan byggentreprenørene realisere dette i sine anskaffelser av underentreprenører. Hvilke krav stiller vi til tekniske fag? 
 • Teknisk entreprenør – hvordan kan vi bidra til energieffektive bygninger ved nybygg og rehabiliteringer. Om hvordan vi ønsker at prosjekter gjennomføres for å realisere gode prosjekter. 
 • Hva skal til for å utforme en god bestilling?  

 

15:30 

Pause med utstilling 

15:45 

Del 4 Om løsningene og teknologien 

 • Er Proptech bare buzzord, og er SD-anlegg en dinosaur? Vi tar teknologidebatten. 
 • Flere innlegg kommer 

 

 

 • Avslutning: inspirasjonsforedrag – få med noen gode tanker på veien.   

 

17:00 

Konferansen avsluttes, - mingling i utstillingsområdet 

 

19:00 

Middag med underholdning og kåring av Årets Energismarte Bygg 2023! 

 

 

 

 1. mars Fagprogram

Tid 

Hva 

 

 

09:00 

En mur av velvillighet – paradokset energieffektivisering 

 • Hvordan kan vi som bransje selge budskapet? 
 • Hvordan lage en god historie om energieffektivisering? 
 • Hvilke kriterier setter investorer og banker for å investere i bærekraftige bygg? 

10:00 

Solenergi og energilagring  

 

11:00 

Tema 3 

11:45 

Avslutning og enkel lunsj 

 

 Påmelding her - Early Bird pris før 1. desember