Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Bli medlem i IEE

Engasjer deg i IEE og utvid dine markeder! Hev din kompetanse på energieffektivisering. IEE er Elektroforeningen (EFO) og Nelfos interessegruppe for energieffektivisering og er et tilbud til begge foreningenes medlemmer.

Gruppen skal hjelpe bedriftene å komme inn på markedet for energieffektivisering, gjennom kompetansebygging og markedsaktiviteter.

  • For medlemskap betaler hver bedrift kun kr 4 900,- årlig.
  • Konsern med flere avdelinger får 50% rabatt kr 2 450,-.

For dette får din bedrift tilgang til lokale møteplasser og faglige nettverk, opplæringstiltak og nyttige verktøy.

Sammen skal vi legge til rette for kompetansebygging på området energieffektivisering både hos leverandører og innkjøpere. Energieffektivisering er elektrobransjens «grønne gull»!

Meld dere inn i dag og sikre at din bedrift blir med på å se mulighetene og øke lønnsomheten!

Innmeldingsskjema IEE.