Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Energismarte Bygg Konferansen 2023

Tid: torsdag 16. februar kl. 09 – 17 med påfølgende middag og onsdag 17. februar kl. 0830 - 1200

Endelig kan vi igjen ønske velkommen til Energismarte bygg. Etter to år er vi tilbake med denne viktige møteplassen for energismarte bygninger, og bærekraft i bygninger er viktigere enn noen gang. Meld deg på og bli oppdatert på energipolitikk, rammebetingelsene og løsningene.

Torsdag 16. februar

Kl 09:00 Registrering og utstillingen åpner

Kl 10:00 Konferansestart

  •  Velkommen v/ Thomas Liland Vik, KE Automasjon og styreleder IEE
  •  Energieffektivisering; Det beste tiltaket for å bruke kraften vår riktig Frank Jaegtnes, Adm dir EFO

Potensialet for strømsparing i bygninger

  • Thema rapporten og ny pakke i EU. Tore Strandskog, Næringspolitisk direktør Nelfo
  • NVE blir den nye ENØK-rådgiveren – hvilke tjenester kommer for privat og yrkesbygg? NN, NVE

Politikk: Er det grønne skiftet satt i revers?

Energikommisjonen kommer med sin rapport 1.februar- har de svart på våre forventinger mhp energieffektivisering?
Anniken Hauglie, NHO og Tore Strandskog, Nelfo

  • De politiske ambisjonene – vi utfordrer politikerne, Tore Strandskog moderator

Kl. 12:00-13:00 Lunsj

Kl. 13:00 De gode eksemplene – konkrete eksempler på hvordan man kan gå frem

  • Eksempler fra og erfaringer fra aktører som har gjennomført prosjekter for å redusere energiforbruket

14:30-14:50 Pause

Hvordan blir bygninger Energismarte, - og hva må til? - samhandling mellom de tekniske fagene

  • Innledning til problemstillingen med utfordringen og barrierer, og diskusjon med personer i bransjen. Moderator: Andreas Strømsheim- Aamodt, Nelfo

Deltar: KE Automasjon, Thomas Liland-Vik; Schneider Electric, Nariman Fakhraee; Micro Matic, NN; JM Hansen, Jill Klausen; EBA, NN og Norsk Eiendom, NN, Newsec v/ adm.dir Jon Dahlberg Årstad

Kl. 16:15 Avslutning v/ Olaf Tufte (45 min)

Kl. 17:00-18:00 Forfriskninger rett etter avslutningen – utstillingen åpen i 1 time etter konferanseslutt.

Aperitiff kl. 19:00-19:30

Kl. 19:30: Middag med kåringer av de beste prosjektene det siste året, og intimkonsert med Marion Ravn.

Nominer årets beste Byggherre, Elektroentreprenør og Leverandør her. 

 

Fredag 17. februar

Kl 08:30 Konferansestart

Kl. 09:00-09:45 - Sol og lagring

Kl. 10:00-10:45 Muligheter for energieffektivisering i Industri

Kl. 11:00-11.45 - Rohs-direktivet v/ Jens Eddie, fagansvarlig i Lyskultur

Avsluttes med Grab and Go lunch