Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

IEE (Nelfo og EFO) inviterer til Energismarte Bygg Konferansen 2024 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Meld deg på innen 6. desember og få Early Bird pris!

Paradokset energieffektivisering - en mur av velvillighet!

"Alle" er enige om at energieffektivisering og lokal solproduksjon er viktig for å skaffe til veie den strømmen Norge er avhengig av fremover. Det snakkes om et potensial på 10 TWh, - og energieffektivisering er de enkleste og rimeligste tiltakene, og gir heller ikke store naturinngrep. Hvorfor er det da så krevende å få fart på markedet?

Se programskisse (blir oppdatert). 

Meld deg på konferansen Energismarte Bygg 2024 og hør hvordan myndighetene mener vi skal frigjøre 10 TWh strøm fra bygninger og skaffe sol på hvert tak! Og hvordan mener utbyggere og byggenæring selv vi kommer fra ord til handling slik at eksisterende og nye bygninger blir energismarte? I tillegg tar vi teknologidebatten; Er proptech bare buzz-ord, og SD-anlegg en dinosaur?

OBS! Early Bird pris ved påmelding innen 6. desember.

Målgruppe: Eiendoms- og byggeiere, rådgivere, entreprenører, installatører og leverandører

Velkommen!