Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Smart strømstyring – Løsninger og forretningsmuligheter

  • 23. mai 2023Kl. 10.00–11.30
  • Påmeldingsfrist 22.mai 2023

Høye strømpriser, store prisvariasjoner og nye nettleietariffer fører til økt etterspørsel etter løsninger som gir forbrukerne kontroll over strømutgiftene og en lavere strømregning. Hensikten med dette webinaret er å gi deg oppdatert innsikt i både markedsmulighetene og leverandørløsningene. Målgruppen for webinaret er elektroinstallatører og energirådgivere i privatmarkedet. Se program og meld deg på!

Program:

1. Hvorfor er smart strømstyring viktig?

  • Andreas Strømsheim-Aamodt, Nelfo

2. Forbrukerperspektiver

  • Linda Ørstavik Öberg, Huseierne

4. Status for utvalgte leverandørløsninger

  • Fridtjof Okkenhaug, Futurehome
  • Torfinn Solem Schiefloe, Sikom
  • Brage Stenberg Johnsen, CTM Lyng
  • Christoffer Borgersen Strand, ELKO Smart

5. Erfaringer og status for Enovatilskuddet

  • Tor Brekke (Seniorrådgiver, Enova)
  • Nora Devik Lian (Markedsrådgiver, Enova)