Foto: Laila Sandvold MacDonald.

Interessegruppen for energientreprenører

Formålet med Nelfos interessegruppe for energientreprenører er å styrke markeds- og påvirkningsmulighetene for Nelfos medlemsbedrifter som satser i dette markedet. Nelfo-bedriftene ser i stadig større grad på energimarkedet som et viktig satsingsområde med store muligheter.

Energientreprenørene tilbyr både utbyggings- og driftstjenester til blant annet nettselskaper. Det er variasjon i hvilken grad nettselskapene kjøper tjenester fra energientreprenørene eller om de utfører oppgaver med egne ansatte.

Interessegruppen ønsker å bidra til at Norge bygger og drifter kritisk infrastruktur mest mulig rasjonelt og effektivt. Gruppen ønsker å ta et samfunnsansvar for å utvikle nye tekniske løsninger og utdanne/rekruttere fagfolk til en spennende og viktig samfunnssektor.

Det er nødvendig med forutsigbare rammebetingelser der markedsmessige virkemidler brukes i større grad:

  1. At nett - og kraftselskaper konkurranseutsetter drifts- og beredskapsoppgaver.
  2. At nett- og kraftselskapene standardiserer kontraktsmaler, innkjøpssystemer og metoder for konkurranseutsetting.
  3. At det etableres felles krav for godkjenning og prekvalifisering for arbeid i nettselskaper.
Interessegruppen har derfor stått bak:
  1. At nettselskaper har krav om selskapsmessig og funksjonelt skille. Vi støtter også kravet om et eiermessig skille mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet innenfor energisektoren.
  2. Vi støtter kravet om å øke kostnadsnormens andel i nettselskapenes inntektsramme fra 60 til 70 prosent. Dette vil øke nettselskapenes insentiv til å søke etter mer kostnadseffektive løsninger.
Interessegruppen skal bidra til:
  1. At eierne av kritisk infrastruktur kan fokusere på færre oppgaver og redusere samlet ressursbruk.
  2. At nye beredskaps- og vedlikeholdsløsninger skal øke forsyningssikkerheten. 
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt