Nelfo

Innhold

Medlemskap og fordeler

Vårt mål er å bidra til en seriøs bransje og lønnsomme bedrifter.

Dette får du som medlem i Nelfo og NHO

Bruk medlemsfordelene

Som Nelfo-medlem får du tilgang til en rekke fordeler. Juridisk rådgivning, faglig bistand, attraktive møteplasser, 18 lokalforeninger, nyttige verktøy, relevante kurs og rabatterte innkjøpsordninger.

Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemskapet. Det lønner seg!

Ove Guttormsen, adm. direktør i Nelfo

Nelfo har fremforhandlet en rekke rabattavtaler. Ved å benytte disse avtalene er det mye å spare.

Mitt medlemskap

På "Min Nelfoside" har du tilgang til dine lisensnøkler, produkter og Nelfo's digitale tjenester.

På "arbinn.no" har advokatene og ekspertene i NHO-felleskapet laget gode veiledere, sjekklister og spørsmål og svar på de vanligste arbeidsrettslige temaene.

Rådfør deg med en av våre advokater. Det er kostnadsfritt frem til en eventuell rettsak.

Her finner du markedsrapport, lønnsomhetsrapport og lønnsstatistikk samt andre relevante økonomiske hjelpemidler.

Nelfoskolen tilbyr medlemmer kurs, konferanser og seminarer til redusert pris.

Rådgivning

Våre rådgivningstjenester er inkludert i ditt medlemskap. Benytt deg av våre rådgivere innen juss, hms, økonomi og kompetanse.

Møteplasser

På våre møteplasser utvider du ditt nettverk, og øker din fagkunnskap og konkurransekraft. Her kan du diskutere fag og bransjerelaterte saker med kolleger fra andre medlemsbedrifter.

Nelfo Forsikring gir deg bransjetilpassede forsikringsprodukter.

Tidsskrift

Alle medlemmer får tilsendt tidsskriftene Elmagasinet og Teknologica kostnadsfritt.

Digitale verktøy

Strømulykkeappen viser hvordan man skal forholde seg ved strømulykker.
Nelfos Entreprisevarselsapp er et enkelt og lett tilgjengelig dokumentasjonsverktøy.
Nelfoeksperten er en app med elektrofaglig råd og veiledninger.
Nelfos ordbok er en gratis ordbok (norsk/engelsk, engelsk/norsk).