Hvorfor bli medlem?

Nelfo representerer ca. 1700 medlemsbedrifter innen elektro, it, ekom, automatisering og heis. Som medlem i Nelfo blir du en del av et sterkt faglig felleskap med tilgang til spisskompetanse og bransjekunnskap, som igjen gir større gjennomslagskraft.

Som medlem i Nelfo får din bedrift:

  • Tariff- og arbeidsgiverservice
  • Sterk innflytelse
  • Nelfo Pensjon og Forsikring
  • Rådgivning og kompetanse
  • Tilgang på faglige nettverk
  • Medlemsfordeler som gir seg utslag direkte på bunnlinjen
  • Rabatter på kurs, konferanser og mye annet

Se våre rabatterte medlemsfordeler her.

I samarbeid med ulike alliansepartnere, andre landsforeninger, NHO, og våre medlemsbedrifter jobber vi for bransjens utvikling og rammevilkår. Som medlem er du også tilknyttet et svært godt utbygd lokalt nettverk som består av 20 lokalforeninger som ivaretar medlemmenes lokale interesser. Lokalforeningen har egen regionsjef og eget styre.

Hvem kan bli medlem i Nelfo?

Medlemskap i Nelfo har verdi for bedrifter innenfor alle områder knyttet til elektrobransjen. Det er viktig at Nelfo vokser og har en jevn tilstrømming av medlemmer etter hvert som nye bedrifter oppstår og eksisterende bedrifter utvikler seg til å dekke nye og flere områder innen elektrobransjen.

Nelfo har i dag medlemmer innenfor elektroinstallasjon, ekom, heis, skip og offshore, systemintegrasjon, energi og industri. Det er viktig at Nelfo fremstår attraktiv for nye segmenter etter hvert som disse utvikler seg. Typiske eksempler er lokal energiproduksjon og -lagring og alle former for digitalisering innenfor elektrobransjen.

Retningslinjer for opptak av nye medlemmer.

Medlemskap i NHO

Medlemskap i Nelfo innebærer også medlemskap i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge og tilhørigheten bidrar til økt tyngde i tarifforhandlingene og redusert streikefare. I tillegg gir det mulighet til å påvirke NHOs standpunkter i ulike saker som berører bransjen.

Bindingstiden for medlemskap i Nelfo er 2 år, og utmeldingsfristen 6 måneder.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt