Nelfo Forsikring og Pensjon

Nelfo Forsikring gir deg bransjetilpassede forsikringsprodukter. Samlet representerer Nelfo et volum som sikrer meget gode priser og vilkår.

Nå kan du forsikre deg mot hacking

Gjennom Nelfo Forsikring kan du nå sikre deg mot konsekvensene hvis bedriften opplever datainnbrudd.

Byggsikkerhetsgaranti

ERSTATTER BANKGARANTIER

Garantien skal sikre at kontraktsforpliktelsene kan oppfylles selv om en av partene får økonomiske problemer.

Advokatforsikring bedrift

Vær dekket og få advokatbistand også i tingretten og høyere rettsinstanser.

Prosjekt og entreprenør

Dekker dine økonomiske interesser frem til overtagelse.

Næringsbil

Konkurransedyktige priser

Denne forsikringen forenkler ditt syn på bilforsikring.

Nelfo bedrift

Dekker alt fra maskiner, inventar, løsøre og varelager til avbruddstap. 

Person

Kombinasjonsforsikring med yrkesskade-, fritidsulykke- og gruppelivsforsikring.

  • Pensjon

Som medlem av Nelfo får du og din bedrift ekstra gode betingelser på pensjon levert av SpareBank1.

I følge norskpensjon.no har vi vært blant de aller beste på avkastning de siste årene sammenlignet med våre konkurrenter. Det sikrer bedriftens ansatte størst mulig avkastning på sin pensjonssparing.

Som medlem i Nelfo får du en ferdigforhandlet pris på pensjonsforsikringen som en del av våre medlemsfordeler.

• Mer pensjon for pengene • Lave forvaltnings­kostnader • Rabatt på alle gebyrer  • Konkurransedyktige risikopremier

Behandling

Norge er et godt land å bo i dersom du blir akutt syk. Du er da garantert rask og effektiv hjelp. Men hva med de lidelsene som ikke er definert som akutte? Gjennomsnittlig ventetid i offentlig helsevesen er i dag ca 3 måneder. Til enhver tid står det i rundt 265 000 personer i behandlingskø.

Privat behandlingsforsikring er et supplement til det offentlige helsevesen, slik som privat pensjon betalt av arbeidsgiver er til folketrygden. Mange små og store bedrifter ønsker å sikre seg mot store kostnader i forbindelse med sykefravær. Behandlingsforsikring for ansatte i bedriften kan gi denne sikkerheten. 

Å tegne behandlingsforsikring er et spørsmål om prioritering. Hva er verdien av rask behandling for den ansatte og for arbeidsgiver? Er det lønnsomt å bruke ressurser på å skape denne tryggheten? De fleste vil nok si at både for ansatte og for arbeidsgiver er det utvilsomt en fordel å komme raskest mulig tilbake i jobb.

Nelfo Forsikring gir deg en gjennomprøvd og tilpasset behandlingsforsikring til en god pris.

Reise

Nelfo Forsikring tilbyr en av markedets beste og mest fleksible bedriftsreise­forsikringer.

Helårs reiseforsikring dekker ansatte inkl. familie, på tjeneste, ferie og fritidsreise.

Næringsbygg

En næringsbygg­forsikring skal gi best mulig dekning ved skade. Forutset­ningen er at forsikringen tar med alle forhold ved skade på bygget ditt.

Vår næringsbygg­forsikring gir deg god dekning på alle vesentlige punkter ved bygningsskade. Enten det er lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av forsikrede ting eller tapt husleieinntekt hvis du leier ut.

Styreansvar

Alle virksomheter som er organisert med et selvstendig styre kan bli personlig erstatnings­ansvarlige og har derfor behov for styreansvars­­forsikring.

Dersom du kan holdes rettslig erstatningsansvarlig hefter du med hele din personlige formue. Man er også solidarisk ansvarlig overfor andre styremedlemmer. Styret kan komme i ansvar overfor blant annet selskapet selv, eiere og aksjonærer, kreditorer (leverandører, långivere), investorer, det offentlige og tredjepersoner, f.eks. et konkursbo. Med styreansvars­forsikringen hjelper advokater deg dersom du får et krav rettet mot deg.

Forsikringen dekker styremedlemmers erstatnings­ansvar for formueskade som uaktsomt påføres selskapets aksjeeiere eller andre interessenter, det vil si økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting. Forsikrings­selskapet betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatnings­spørsmålet. Styreansvars­forsikring gir derfor en økonomisk trygghet.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt