Nelfo

Innhold

Medlemmene

Nelfo har i overkant av 1700 medlemsbedrifter med ca. 27 000 årsverk.

Ønsker du informasjon om medlemmene, send en e-post til  medlem@nelfo.no