Medlemmene

Nelfo har 1840 medlemsbedrifter med ca. 30 850 årsverk - oppdatert november 2021.

Ønsker du informasjon om medlemmene, send en e-post til  medlem@nelfo.no