Marked i endring

Den elektrotekniske bransjen er i sterk endring, med økt bransjeglidning, og ikke minst en rask teknologisk utvikling.

Økt digitalisering av samfunnet påvirker i stadig større grad markedsutviklingen og måten våre medlemsbedrifter jobber på. Det såkalte grønne skiftet, og økt elektrifisering av nye samfunnsområder, skaper nye markeder og nye muligheter for våre medlemsbedrifter. Men det skaper også økt konkurranse fra nye aktører, og bidrar til en stadig raskere bransjeglidning.

En viktig utfordring for Nelfo er å følge denne utviklingen og skape en arena og et aktuelt tilbud for både eksisterende og nye medlemsbedrifter i et marked i endring. Nelfo ønsker å vokse innenfor det som naturlig er en utvikling av bransjen.

Nelfos styrke har alltid vært basert på å videreutvikle og fornye vår kompetanse i takt med markedsutviklingen. For enkeltbedrifter, ulike fagområder og en hel bransje er det viktig å ha et sterkt talerør og kompetansesentrum som kan være premissgiver for fellesskapet. Nelfo er nettopp en slik premissgiver – basert på et konstruktivt samspill med en bred elektrobransje i sterk utvikling. Og nettopp et slikt samspill er nødvendig for at vi alle skal lykkes i årene som kommer.