Medlemmene

Nelfo har 1840 medlemsbedrifter med ca. 30 850 årsverk.