Markedsutsikter

Samlet verdi av elektroarbeidene (inkl. el-automasjon) er beregnet til 68,8 mrd. kr i 2018, en vekst på om lag 8 % fra året før, målt i faste priser. Elektromarkedet i alt ventes å vokse med 6 % i 2019 og deretter flate ut på 1 % årlig vekst i 2020 og 2021, målt i faste priser.

Det er spesielt markedene innen samferdsel, ekom og energianlegg som driver veksten. Lavere boligbygging gjør at elektroarbeider i bygg går noe ned, mens både nye yrkesbygg og robuste ROT-markeder hindrer nedgang i byggelektro.

Samlet verdi av automasjonsarbeider anslås til ca.15 mrd. kr i 2018. Prognosene viser forventninger om en kraftig vekst i automasjonsarbeider de kommende årene, til et samlet marked på 18,5 mrd. i 2021. Automasjonsmarkedet ventes å vokse med 12 % i 2019, 3 % i 2020 og 5 % i 2021.