Nelfo

Innhold

Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie

Høringsuttalelse fra Nelfo. Nelfo viser til brev datert 19.11.2019 fra RME vedrørende høring av utredning om virkemidler for utjevning av nettleie. Nelfo ønsker med dette å gi våre kommentarer til RMEs vurderinger og anbefalinger i høringsdokument nr. 1-2019.