Høringssvar: Endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet

Nelfo støtter forslag om at nettselskap og en uttakskunde kan inngå avtale om nettilknytning med vilkår om utkobling i gitte situasjoner.