Innspill til stortingsmelding for elektronisk kommunikasjon

Nelfo mener regjeringen i den kommende stortingsmeldingen må sette mål om Norge som gigabitsamfunn innen 2025.