Høringssvar: Forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger

Nelfo støtter forslaget om å etablere en investeringsordning for trygghetsboliger. Trygghetsboliger vil kunne bli et svært viktig supplement til omsorgstrappen når antall eldre øker kraftig i årene som kommer.