Høringssvar: Nkoms forslag om tilrettelegging for lokale nett

Nelfo er positive til forslaget med ber Nkom om å legge ut en høring med mer konkrete rammer og bestemmelser for reguleringen av lokale nett.