Innspill til stortingsmelding om morgendagens maritime næring

Nelfo mener virkemiddelbruken for elektrisk skipsfart bør intensiveres. Vi etterlyser også en mer strukturert satsing på elektrisk skipsfart.