Høringssvar: OEDs høring av REPower EU

Nelfo støtter Europakommisjonens forslag til skjerpede mål for energieffektivisering og fornybar energi innen 2030. I vårt høringssvar påpeker vi også viktigheten av også Norge skjerper sine ambisjoner på disse områdene.