Innspill til eksportstrategi: Digital teknologi og tjenesteyting

Innspillet til Nasjonalt eksportråd for strategisk eksportsatsning begrunner hvordan digital teknologi og tjenesteyting har potensial til å bli en viktig strategisk eksportsatsing for Norge. Innspillet er utformet av Abelia, med støtte fra Nelfo, NHO m.fl.