Høringssvar: Reguleringsmodell for prising av fjernvarme

Nelfo støtter forslag til modell for fastsettelse av pristak, som innebærer å legge til grunn fjernvarmekundenes rimeligste alternativ.