Teknisk jusforum og webinarer

Nelfo arrangerer teknisk jusforum i samarbeid med Rørentreprenørene og advokatfirmaet Grette. I tillegg arrangerer vi andre webinarer om juridiske problemstillinger som også legges ut her.

Her kan du se opptak fra webinarene:

Flere webinarer krever innlogging på Min Nelfoside. Trenger du å vite mer om hva Min Nelfoside er, kan du lese mer om det her.

 

31. mars 22:

Utfordringer med vareleveranser i prosjektmarkedet

Usikre og forsinkede vareleveranser/store økninger i råvare og materialpriser.
- Hvordan håndtere dette juridisk i lys av Ukraina/Russland-situasjonen
Ved partner/advokat Rolf Markussen i advokatfirmaet Grette

Se webinaret her. (krever innlogging)

 

13. januar 22:

Når ansatte planlegger konkurrerende virksomhet

Når ansatte planlegger konkurrerende virksomhet – hvor går grensene for hva som er lov og ikke lov? Hvordan forebygge og hvilke reaksjoner er mulig fra arbeidsgiver.

Se webinaret her. (krever innlogging)

 

24. november 21:

Forsering og urasjonell drift

Hvordan varsle, beregne og dokumentere krav knyttet til forsinkelser i prosjekter som medfører behovet for å forsere. Rolf Markussen i Adv. Grette viser til tre saker der elektroentreprenøren har fått gjennomslag for sine krav knyttet til ineffektiv drift og forsering.

Se webinaret her. (krever innlogging)

 

17. november 21:

IEE-webinarer om materialmangel – samarbeid for å minimere risikoen for alle

Entreprenører og leverandører varsler om materiellmangel og store prisøkninger på materiell i etterkant av koronapandemien. Dette kan medføre kostnadsøkning og i verste fall forsinkelser i prosjekter. Bravida og Schneider Electric belyser problemstillingen, og advokat Rolf Markussen i Grette gir råd om hvordan de kontraktuelle mulighetene.

Se webinaret her.

 

28. oktober 21:

Eierskap for nøkkelansatte – inntreden og uttreden

Når nøkkelansatte gis eierskap i egen bedrift er det viktig å sikre tydelige og ryddige avtaler og vilkår både for inntreden og uttreden. Uenigheter her kan lett føre til store problemer og kostnader for bedriften og bedriftens eiere.

Se webinaret her. (krever innlogging)

 

1. september 21:

Hvordan unngå at daglig leder dømmes til fengselsstraff for HMS-avvik? - når styreleder blir straffedømt for HMS-svikt

Etter en arbeidsulykke i 2017 ved et aluminiumsverk hvor to ansatte døde og to andre ble skadet, ble både daglig leder og styreleder straffet for manglende bevissthet og fokus på HMS. Daglig leder ble idømt ubetinget fengsel. Dommen, som ikke er rettskraftig, kan bidra til å belyse hvilke forventninger og krav som kan bli stilt til daglig leder og styret, når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø og god HMS i bedriften.

Se webinaret her. (krever innlogging)

 

30. juni 21:

Ekstreme økninger i råvare og materialpriser

Hvordan håndtere dette juridisk?

Se webinaret her. (krever innlogging)